Melby: – Vi er med dere i kampen

Venstre og Stortingsflertallet er enig med regjeringen om den nye Ukraina-pakken. Venstre-leder Guri Melby mener våpenstøtten nå må komme raskt på plass.

Regjeringen har invitert alle partiene på Stortinget til et bredt forlik om en støttepakke til Ukraina, omtalt som «Nansen-programmet». Totalt vil Norge gi 15 milliarder kroner hvert år i fem år framover. Pengene skal gå til våpen og sivil støtte. Støttepakken ble presentert i et videomøte i lagtingssalen torsdag 16. februar hvor Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltok digitalt.

Kampen for demokrati er uvurderlig. Men hver eneste krone, og hvert eneste våpen vi sender, bringer Ukraina nærmere fred og frihet for sitt eget land

Guri Melby

– Kampen for demokrati er uvurderlig. Men hver eneste krone, og hvert eneste våpen vi sender, bringer Ukraina nærmere fred og frihet for sitt eget land, sier Melby.

I lys av utviklingen på bakken i Øst-Ukraina har Venstre i forhandlingene med de andre partiene jobbet for å øke andelen militær støtte til Ukraina for 2023. Og at våpenstøtten kommer raskt fram til Ukraina. 

Det trengs for å sikre ukrainsk framgang, stoppe den russiske offensiven og beskytte sivile og infrastruktur fra russiske rakettangrep. Det er bra at alle partiene på Stortinget (utenom Rødt) støtter at Ukraina skal få militær og sivil støtte fra Norge. Støtten må nå komme raskt på plass.

I høst tok vi til orde for å bistå Ukraina med 75 milliarder og det fyller meg med stolthet at Venstre nå står sammen med et bredt flertall og presenterer Nansen-programmet på likelydende sum. Men la det være klart: 75 milliarder gjennom Nansen-programmet representerer på ingen måte et tak. Nå bygger vi fundamentet for en mangeårig forpliktelse til Ukraina, sier Melby.

I desember foreslo Venstre i Stortinget å bevilge ytterligere 75 milliarder kroner i militær og humanitær bistand til Ukraina og andre land som rammes av krigens skadevirkninger. Forslaget ble nedstemt av de andre partiene.

Vi er positive til regjeringens initiativ til et bredt forlik i Stortinget. Det er også bra at det legges opp til langsiktig støtte. Det vil gi forutsigbarhet for Ukraina og vil sende et signal til Putin om Norges posisjon, sier Melby.

Video fra lanseringen

video: regjeringen.no (DSS) / stortinget.no

Guri Melbys innlegg under presentasjonen av Nansen-programmet:

«Når demokratiske land må kjempe for sin frihet mot tyranner, er det i enhver liberalers ryggmargsrefleks å agere. Det har aldri vært noen tvil om at Ukraina må få den hjelpen de trenger.

Vi står midt i den mest dramatiske politiske katastrofen Europa har sett siden andre verdenskrig. Vi trodde at tiden da totalitære regimer går til direkte krig mot demokratiske nasjoner var lagt bak oss. Det var den ikke. 

Veien til fred går nå gjennom våpen.

I dag annonserer vi støtte på 75 milliarder til Ukraina. Men kampen for Ukrainas frihet og Europas fremtid er umulig å tallfeste. Frihet kan ikke måles i penger. Frihet kan ikke måles i våpenstøtte. Kampen for demokrati er uvurderlig. Men hver eneste krone, og hvert eneste våpen vi sender, bringer Ukraina nærmere fred og frihet for sitt eget land.

Og Norge står på demokratiets side hele veien – det er vårt budskap i dag. Om det tar ett år, fem år eller ti år, vil Norge stå fast på sin forpliktelse til det ukrainske folk.  

Venstre tok i høst til orde for å bistå med 75 milliarder og det fyller meg med stolthet at Venstre nå står sammen med et bredt flertall og presenterer Nansen-programmet på likelydende sum. Men la det være klart: 75 milliarder gjennom Nansen-programmet representerer på ingen måte et tak. Nå bygger vi fundamentet for en mangeårig forpliktelse til Ukraina. 

Lidelser venter fortsatt for det ukrainske folket. Men dere lider ikke alene. I dag viser Norge at vi er med dere i kampen. Ukraina skal vinne den kampen.»