Uttalelse: Haugesund må produsere mer energi!

andreas160578, Pixabay

Strømpriskrisen viser at vi trenger mer kraft og mer energieffektivisering nå. Å legge solcellepanel på kommunale tak er noe av det mest framtidsrettede vi kan gjøre, og det vil bidra til å gjøre Haugesund til et lavutslippssamfunn

Haugesund kommune har ingen egenproduksjon av energi i dag. Ved å produsere en større andel av vår energi med fornybare energikilder vil vi oppnå klimakutt og redusert strømkostnader. Det er mulig å integrere produksjon av fornybar energi både ved nybygg og i forbindelse med rehabilitering av gamle bygg. I tillegg vil vi at kommunen gjøre det mer attraktivt for innbyggerne og bedriftene å starte opp lokal, fornybar energiproduksjon.

Utnytte takflater

Haugesund Venstre vil jobbe for å øke vår selvforsyningsgrad av elektrisitet og varmeproduksjon. Derfor vil vi at alle offentlige bygg utnytter takflatene til energiproduksjon og gjøre det enklere å legge solceller på tak i private hjem gjennom forenkling av lokale regelverk. Vi vil stille krav om at det utvikles løsninger for etablering av jordvarme/bergvarme i byggeprosjekter der dette egner seg.

Politisk uttalelse vedtatt på Haugesund Venstre sitt årsmøte 22.02.2023