Fuglene tapte slaget om Texaslunden

Foto: Mette Vabø

For Venstre er det totalt uaktuelt å bevilge hele 7,2 millioner kroner for å gjennomføre utbygging av en familiepark ved Texaslunden som vil rasere natur og forverre levevilkårene for de mange fugleartene som er registrert ved Mosvatnet.

Hva er det egentlig konflikten handler om? Den står om Texaslunden, den store plenen like ved Madlaveien. Her har flertallet satt i gang et forprosjekt for å bygge ned natur og lage familiepark. Venstre mener at det allerede i dag er nok muligheter for familieaktiviteter ved Mosvatnet med blant annet tre ulike lekeplasser og en kunnskapsløype.

Venstre vil, i liket med Eiganes og Våland kommunedelsutvalg, ikke bygge ned naturen her. Texaslunden har et viktig naturmangfold som må bevares, i tillegg er det et viktig sted for det flotte, unike fuglelivet vi har ved Mosvatnet.

“Selv om man velger å gjøre dette på en så skånsom måte som over hodet mulig så representerer det en nedbygging av natur og en trussel mot hvile- og beitestedene til ender og svaner. For det er de som bruker området mest nå, mens flertallet vil at de skal jages vekk til fordel for familieaktiviteter. Hvor skal fuglene da dra for å gresse og hvile seg?” etterspurte Mette Vabø, gruppeleder i Stavanger Venstre under møtet i utvalg for miljø og utbygging 22.02.23.

Vabø påpeker i sitt innlegg at det allerede eksiterer flere familieaktiviteter langs Mosvatnet. “Vi har tre ulike lekeplasser, det finnes en kunnskapsløype, Gamlingen ligger her, Kunstmuseet ligger her og Naturvernforbundet ligger mer med mange kjekke familieaktiviteter. Det ligger også plenty med skogsområder som innbyr til spennende frilek og læring om naturen. Hva er poenget med dette annet enn å innkassere en slags seier til Folkets Parti? Denne planen kan ikke reddes inn med innsektsvennlige planter alene. Det er en vits og gir ikke en gang en garanti for å øke naturmangfoldet. Å grave opp natur og forverre levekårene til fuglene lar seg ikke redde inn med noen skarve innsektsvennlige planter.”

“Jeg er skuffet over avgjørelsen til flertallet her i dag. Videre er jo dette også en veldig trist sak der det ser ut til at dere i flertallet velger å ignorere et enstemmig kommunedelsutvalg. Det er ikke rart at mange av våre kommunedelsutvalgspolitikere stiller spørsmål ved verdien i egne verv når de blir overkjørt av egne partier på denne måten.” fortsetter Vabø

Vabø er tydelig i sitt budskap “La oss verne om og ta vare på naturen og friluftsområdet som ligger så sentrumsnært og lett tilgjengelig for alle kommunens innbyggere. Venstre har vern av natur og naturmangfold som en av sine viktigste valgkampsaker”