Uttalelse: -Vi må ta verdiskapingsfylkene på alvor

Et ekspertutvalg har sett på inntektssystemet for fylkeskommunene. Om vi følger anbefalingene, vil verdiskapingsfylkene langs kysten komme enda dårligere ut enn de allerede gjør.Les hele uttalelsen

Uttalelse vedtatt på Fylkesårsmøtet til Møre og Romsdal Venstre 5.mars 2023

VI MÅ TA VERDISKAPINGSFYLKENE PÅ ALVOR

Inntektssystem fylkeskommunene
Et ekspertutvalg har sett på inntektssystemet for fylkeskommunene. Om vi følger anbefalingene, vil verdiskapingsfylkene langs kysten komme enda dårligere ut enn de allerede gjør.

Ekspertutvalgets forslag
Forslaget innebærer at Møre og Romsdal vil få en årlig reduksjon i rammetilskuddet på 188 mill kroner sammenlignet med dagens inntektssystem. Dette er dramatisk i en allerede presset økonomisk situasjon for fylkeskommunen.

Problemet er at de nye kriteriene for fordeling av rammetilskudd favoriserer innlandsfylker, med høyere innbyggertetthet og en yngre befolkning. Dette tar ikke høyde for verdiskapingen som skjer langs kysten.

Verdiskaping i fylket vårt
Møre og Romsdal er Norges fremste eksportfylke. Vi bidrar til enorm verdiskaping i eget fylke, og ellers i landet. Likevel sitter vi nå på nordvestlandet og opplever at når midler skal fordeles, så er det mellom østlandsfylker.

Venstre vil bidra til vekst i næringstette områder, som er avhengige av at ferger, buss og hurtigbåter tar oss til hjem, arbeidsplasser og til flyplassene i fylket. Da kan vi ikke følge ekspertutvalgets anbefalinger.

Samferdsel rammes særlig hardt
Slik innretningen i forslaget er, vil spesielt samferdsel bli rammet. Når vi kjenner det enorme etterslepet fylket har på vedlikehold av veinettet og at fylkeskommunen allerede har sett seg nødt til å kutte i rutetilbudet på fergene, vil kutt i tilskuddet være ødeleggende.

På tide med kystopprør
Fylkespolitikerne må nå prioritere hardt mellom “pest og kolera”. Nå er det på tide med et kystopprør, for å få AP, SP og støttespiller SV til å skjønne at levende lokalsamfunn ikke bygger seg selv.