Leserinnlegg: Kommunen må få økt kompetanse om kronisk syke

Stethoscope with and Laptop on desk,Doctor working in hospital writing a prescription, Healthcare and medical concept,test results in background., Foto: Stock

Leserinnlegg av: Yngve Snarberg, listekandidat for Stavanger Venstre

Kompetansen om kronisk sykdom er altfor lav i det kommunale helsetilbudet. Venstre vil sørge for at fastlegene i Stavanger har en god nok kunnskap om ulike kroniske lidelser. Samtidig er vi opptatt av at både pasienter og pårørende til kronisk syke får nødvendig støtte og kursing.

Vi har et stort antall kronisk syke i Norge. Eksempelvis er det årlig om lag 40 000 som behandles i spesialisthelsetjenesten for hjerteinfarkt og angina, 16 000 for hjertesvikt og 11 000 for hjerneslag. Totalt får om lag 1,1 million nordmenn behandling med legemidler for å forebygge eller behandle hjerte- og karsykdom. I 2016 ble over 32 000 nye krefttilfeller ble diagnostisert i Norge. 6 prosent av befolkningen over 40 år har kols, viser den siste Tromsø[1]undersøkelsen. Det tilsvarer 150 000 personer i landet. 245 000 nordmenn har diabetes. De fleste har type 2-diabetes. I tillegg antas det at mange har udiagnostisert type 2-diabetes.

Til tross for dette vet vi at kompetansen på kronisk sykdom i det kommunale helsetilbudet er altfor lavt. Fastlegene har eksempelvis ikke alltid tilstrekkelig med kompetanse om kronisk sykdom. I undersøkelsen “Variation between general practitioners in type 2 diabetes processes of care” ble det bevist at det var store forskjeller i behandlingen av diabetes type 2 og at vanlige prosedyrer beskrevet i retningslinjene for behandling av diabetespasienter ikke ble fulgt opp. Et annet eksempel på dårlig kompetanse er at 7 av 10 fastleger om mangler kompetansen som trengs kreftoppfølging.

Frivillige organisasjoner sitter på en meget god kompetanse innen flere kroniske lidelser. Det er viktig at Stavanger kommune har et tett samarbeid med disse organisasjonene, slik at en kan høste av deres erfaringer. Det er behov for større kompetanse innen kroniske lidelser, for å kunne legge bedre til rette for de ulike pasientgruppene. Spesielt er overgangen fra barn til voksen stor for mange ungdommer med kroniske lidelser. I denne brukergruppen må det settes et økt fokus, for å gjøre overgangen best mulig. Venstre mener at kommunen i større grad må spille på de ulike frivillige organisasjonene som sitter på kunnskap om bestemte kroniske lidelser. Slik kan vi både styrke kunnskapen og oppfølgingen av den enkelte.

— — —

Kilder:

(2018). Folkehelserapporten – kortversjon . FHI.

Helsetilstanden i Norge 2018. Folkehelserapporten – kortversjon – FHI

Nilsen, L., & Målfrid Bordvik. (2018). Dagensmedisin. Hentet fra https://www.dagensmedisin.no/primaerhelsetjeneste/7-av-10-fastleger-om-kreftoppfolging-mangler-kompetansen-som-trengs/241757

Nøkleby, K., Julsrud Berg, T., Mdala , I., Thi Tran, A., Bakke , Å., Gjelsvik, B., . . . K Jenum, A. (2021). Variation between general practitioners in type 2 diabetes processes of care.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33349599/