Bekymret for massedeponi ved Revlingen

Kystverket ønsker å dype ut Espenesgrunnen i innseilingen til Moss havn for å bedre fremkommeligheten og sikkerheten. Etaten planlegger å legge ca. 25 000 kubikkmeter løsmasser i et sjødeponi mellom Espenesgrunnen og Store Revlingen. Venstre er bekymret for konsekvensene hvis dette blir virkelighet.

– På Jeløysiden av Espenesgrunnen ligger en av de store ålegressengene, kategorisert som kategori A. Ålegressenger er viktig som habitat og yngleplass for fisk. Det er viktig at vi innfører flest mulig tiltak for å sørge for at dette ikke vil ha store konsekvenser for livet i Oslofjorden, sier ordførerkandidat Aleksander Hausmann til Moss Avis.

Les hele artikkelen her (krever abonnement): Frykter massedeponi nord for Revlingen: Vil ha garantier

Venstre stemte mot å starte arbeidet med en reguleringsplan for innseilingen i 2017, men flertallet i kommunestyret vedtok dette. Kystverket har nå sendt et forslag til plan til kommunen for vurdering.

– Vi tar tak i dette nå, for å være så tidlig ute som mulig, sier Hausmann videre.

På Stortinget har Venstres stortingsrepresentant Ola Elvestuen spurt samferdselsminister Jon-Ivar Nygård om saken:

“Vil statsråden sikre at avbøtende tiltak gjennomføres for å minimere forurensing ved mudring av Espenesgrunnen og ved deponering, og vil statsråden sikre at det foretas prøver av massene som tas opp fra bunnen før deponering?”

Svaret til Nygård vil bli lagt ut her.

Venstre har lenge jobbet for natur og miljø i Oslofjorden. Vi fremmet forslag i Stortinget i 2017 om en helhetlig forvaltningsplan for fjorden, og vår klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn la frem planen i 2021. Et av tiltakene i planen er å unngå inngrep for å skåne verdifulle bløtbunnsområder, inkludert ålegrasenger. Derfor må ikke Kystverkets tiltak spenne bein for arbeidet med å gjøre Oslofjorden bedre – for alle.