Kommunedirektøren lovpriste utbyggingsplanene av Eidet

For to uker siden flagget Haram Venstre at de ville ha Eidet som områdesenter og bygge ut området til å kunne bosette rundt 2-2500 flere menesker. Torsdag lovpriste Kommunedirektøren i Haram kommune, Anders Norvald Hammer, planene.

Kommunedirektør i Haram kommune, Anders Norvald Hammer. (Foto: Ålesund kommune)

Det var i et intervju med NRK at Hammer hadde kun godord å komme med om det han fikk presentert av investor Per Oddbjørn Hofseth.

«Dette å få drive å høre på private initiativtakere snakke om stedsutvikling, det er veldig positivt for Haram kommune.» fortalte Hammer NRK.

Haram Venstre har tidligere flagget at de ønsker Eidet som områdesenter, og fikk full støtte frå Hammer om at dette er veien å gå for Haram kommune. «Jeg tror distriktskommunene er avhengige av å ha private som er interessert i å bidra til å utvikle bygdene sine. Dette var positivt!» avsluttet en strålende fornøyd kommunedirektør.

Tidlige reguleringsplaner for Eidet. (Tegning: Kyrkeskaret AS)

«Vi i Haram Venstre har ståltro på å bygge ut Eidet. Eidet ligger perfekt plassert, og vil være en utbygging i FNs bærekraftmåls ånd, noe som gjør at dette prosjektet vil være et foregangsprosjekt for senere utbygginger i Norge», mener Haram Venstres Christian Holstad Lilleng.

«Plasseringen og mulighetene for Eidet er helt unikt her på Nordre Sunnmøre. Det eneste prosjektet som kan måle seg med dette er når Hamnsundsambandet er på plass, da vil Sunnmøre kunne glede seg over samme type fremtidsrettet utbygging der. Det vil selvsagt Haram Venstre støtte helhjertet, slik at det å realisere Hamnsundsambandet er noe partiet kommer til å jobbe hardt for.»