Årsmøte i Volda Venstre

Volda Venstre held årsmøte måndag 27. mars kl 20 på Rådhuset.

Vanlege årsmøtesaker.

Mogelege resolusjonar.

Etter årsmøtet vil nominasjonsnemnda presentere den endelege lista til kommunevalet 2023.

Nokre kommunestyresaker vert også drøfta.

Enkel servering

VEL MØTT!