Uttalelse: Nordland Venstre er bekymret for utviklingen for lærerne i skolen

Foto: Simen I. Vangen

Den gode skolen skapes gjennom gode og kvalifiserte lærere. Lærere som motiverer elevene til læring, og som gir dem et best mulig utgangspunkt for å leve frie og gode liv. En god skole er det viktigste vi har for å utjevne forskjeller i samfunnet. Derfor satser Venstre på skole og derfor satser vi på lærerne.

Nordland Venstre er bekymret for at færre søker seg til lærerutdanningen, spesielt i Nordland. Samtidig vet vi at mange som arbeider i skolen ikke er lærerutdannet og at læreryrket ikke er en beskyttet tittel.

Ifølge en undersøkelse gjort av Utdanningsforbundet, vurderer 42% prosent av lærerne i Nordland å søke seg bort fra yrket. Når man samtidig vet at det allerede er en stor andel av undervisningen som blir gjennomført av ukvalifiserte, er det grunn til å frykte lav kvalitet i framtidas skole.

Nordland Venstre mener lærerne må verdsettes høyere, og at kompetanse skal lønne seg.

Dessverre er det det motsatte som skjer. Lærerne er i ferd med å bli lønnstapere, og det er stor uro og høyt konfliktnivå mellom lærerorganisasjonene og KS. Det har resultert i to streiker etter hverandre.

Nordland Venstre er bekymret for at lærernes lønnsutvikling og hvilket signal det sender til både de kommende lærerstudentene, de lærerne som er i yrket og de som evt. kan komme tilbake.

Dessverre ser verken AP/SP-regjeringen, AP/SP-fylkesrådet eller lokale AP/SP-styrte kommuner i Nordland ut til å dele denne bekymringen. I innspillene til KS om årets lønnsforhandlinger er det få tegn fra de rødgrønne om å prioritere lærerne. Det er heller ikke kommet klare politiske signaler om å reparere noe av skadene som den manglende tilliten mellom lærerne og KS har ført til etter to år med streik. Heller ikke AP/SP-styrte KS virker å være særlig bekymret.

Nordland Venstre ønsker å snu den negative trenden. For å klare dette, vil vi ta politisk ansvar for framtidas skole. Det første vi må gjøre, er å hindre at lærerne blir straffet dobbelt etter tvungen lønnsnemd, med et innslagspunkt for lønnsøkning flere måneder senere enn de uorganiserte. Lønnen de har gått glipp av må utbetales for å motvirke rekrutteringsutfordringene i skolen.

Neste steg vil være å satse på skole og lærere, og sikre at alle barn har rett til en kvalifisert lærer. Elevene i Nordland skal ha lærere med minst like høy kompetanse som ellers i landet.

I tillegg skal vi arbeide, gjennom alle kanaler vi kan, for at kompetanse skal lønne seg. Det betyr at lærerne må sikres en rettferdig lønnsutvikling.

Gjennom våre folkevalgte og våre kandidater som stiller til høstens valg, skal Venstre jobbe for skolen og for at læreryrket sikres gode rammevilkår. Slik skal det bli attraktivt å bli lærer – og bli værende i yrket.

Verdien av en god skole er rett og slett uvurderlig – derfor haster det med å verdsette lærerne!

Venstre vil:

  • Kompensere lærerne for lønnstapet som følge av streik og tvungen lønnsnemnd
  • Jobbe for at kompetanse skal lønne seg, og sikre at lærerne henger med i lønnsutviklingen
  • Sikre at alle elever har rett til en kvalifisert lærer og gjøre læreryrket til en beskyttet tittel

Uttalelsen ble vedtatt på Nordland Venstres årsmøte i 2023