Uttalelse: Nordland Venstre støtter Ukrainas kamp for frihet!

Ill: Venstre

Nordland Venstre støtter Venstre sin klare linje mot Russlands invasjon i og angrepskrig mot den selvstendige og suverene staten Ukraina. Vi støtter også Ukrainas rettmessige krav om å reetablere kontroll over ukrainsk territorium innenfor Ukrainas internasjonalt anerkjente grenser.

Uttalelsen ble vedtatt på Nordland Venstres årsmøte i 2023