Akropolisvisjonen – et betydelig løft for kulturbyen Stavanger

Foto: Stavanger kommune

I Stavanger kommunestyres møte den 27. mars ble konseptvalg til Akropolisvisjonen behandlet. Venstre har i flere år jobbet for denne visjonen for å virkelig styrke kulturbyen. Det er gledelig at dette nå tar et steg videre.

Gruppeleder Mette Vabø holdt følgende innlegg i saken:

Ordfører,

Venstre har jobbet for Akropolis-visjonen i mange år – og det var et stort øyeblikk da denne ble vedtatt tilbake i 2019. Vi har et fantastisk kulturliv i regionen vår, med Akropolis-visjonen sørger vi for å løfte og videreutvikle dette til glede for både kommende generasjoner og tilreisende. Vi har et fantastisk museum og teater som begge har store behov for nye lokaler for å bedre ivareta oppgavene sine.

Teateret har ønsket seg nye lokaler i omtrent 20 år. Til tross for at de har jobbet med dårlig fungerende bygg så har vi et fantastisk teater – de løfter frem unge talenter og har bidratt til å utvikle noen av Norges flinkeste skuespillere. Teateret tør å utfordre, de viser frem alt fra egenskrevne til verdenskjente verker. Likevel kommer de i skyggen av flere andre nasjonale scener. Det kan vi ikke være kjent med – Rogaland Teater fortjener et løft!

Gruppeleder Mette Vabø i kommunestyremøtet.

I kulturplanen vår står følgende om Akropolis-visjonen: «Nærheten til Arkeologisk museum, utvikling av Stavanger stasjon, og/eller eventuelt endret bruk av gamle Stavanger sykehus og sykehusparken gjør dette til et byutviklingsprosjekt der kulturinstitusjoner kan knyttes nærmere sentrum og blir mer tilgjengelige.»

Det må vi ikke glemme. For dette handler om mer enn teateret og museet. Dette handler om en overordnet visjon for kulturbyen Stavanger, OG det handler om byutvikling. Det handler om å gjøre byen vår enda mer attraktiv – og det må gjøres med varsomhet. Det er med stor respekt for det som var at vi skal utvikle det som kommer. Jeg håper at byarkitekten vil bidra til å holde et overordnet blikk på helheten, det trengs.

Venstre har under behandlingen av denne saken vært ærlige om at vi er skeptiske til det store bygningsvolumet som skal settes foran museumsbygningen. Vi lurer på om tomten er for trang, eller om grep må gjøres for å sikre at sikten til bygget ikke forsvinner helt. I første behandling i UMU løftet vi også inn våre bekymringer knyttet til parken og fremkommeligheten for myke trafikanter. Dette er nå tatt inn i innstillingen fra formannskapet. Det er også et godt grep å varsle planoppstart før arkitektkonkurransen – her håper jeg alle som har innvendinger benytter anledningen til å komme med disse.

Så må den statlige finansieringen på plass. Uten den, ingen visjon. Det håper jeg samtlige partier jobber for å sikre. For det skulle bare mangle – også vår region fortjener et betydelig statlig bidrag til et så viktig kulturprosjekt.

Ordfører,

Akropolis-visjonen har vært, og er fortsatt, et langt lerret å bleke. Venstre er ikke uten innvendinger, men vi mener det er helt feil å dra i nødbremsen nå. Heldigvis kommer det fortsatt massevis av muligheter for både politikere og befolkningen for øvrig til å komme med innspill. Og det håper jeg vi får – mye av – slik at vi får ferdigstilt visjonen med et bygg og et område vi kan være stolte av i generasjoner framover.

Takk.