Endelig! Miljøveileder inn i barneskolene

Endelig! Etter å ha jobbet med dette i over 7 år ble det i dag enstemmig vedtatt følgende i kommunestyret :
Det opprettes en ressurs som miljøveileder med 3-årig høyskoleutdanning innen sosialfaglig utdanningsretning ved barneskolene i Evje og Hornnes kommune fra 01.08.2023. Formål med ressursen er å styrke den sosialfaglige kompetansen i skolen, arbeid med trygt og godt skolemiljø, og oppfølging av elevers behov for spesialpedagogisk rådgivning i samarbeid med
kontaktlærer. Ressursen er 100% og administrasjonen fordeler den selv mellom Evje barneskule og Hornnes barneskule. Kostand helårsvirkning er kr 630.000. Kostnad ved
iverksettelse fra 01.08.2023 er kr 265.000.
Vi har over lang tid jobbet for å få dette på plass. Nå gleder vi oss til å se resultatene av denne satsingen på tidlig innsats. Vi ønsker at alle barn skal bli sett og bli tatt vare på som de de er. Dette løftet innen sosialfaglig kompetanse på våre barneskole vil hjelpe våre fantastiske lærere i hverdagen med dette.
Vi i Evje og Hornnes Venstre står alltid på for de som trenger oss. Barnas psykiske velvære er noe vi har kjempet for og har nå oppnådd resultat.
Klart det lønner seg å stemme på Evje og Hornnes Venstre!