Ja til miljøterapeuter i skolen

Vi må bygge et lag rundt elevene, Foto: Stock photo © -art-siberia

Haugesund Venstre ønsker flere miljøterapeuter i skolen. Dette for å styrke elevenes psykososiale miljø. Tanken er enkel, elever som trives og har det bra på skolen, lærer bedre.

De siste årene har vi dessverre sett en økning av vold og trusler i skolen og elever med sosiale og psykiske utfordringer. Derfor ønsker vi å bygge et lag rundt elevene, som betyr å gjøre bruk av flere yrkesgrupper med forskjellige kompetanse inn i skolen. Disse jobber sammen med lærerne, og har en kompetanse som gjør det lettere for lærerne å konsentrere seg om undervisningen. I løpet av en vanlig skoledag kan lærere oppleve elever med atferdsproblemer og psykiske utfordringer. Som lærer kan dette være utfordrende å håndtere, når det er det man primært ikke er utdannet til.

Gjennom sin kompetanse vil miljøterapeutene bidra med støtte til de elevene som har behov. De kan være tett på elevene, ha samtalegrupper med dem og samarbeide med foreldre. Dette vil skape et bedre psykososialt miljø og fremme læring. Elever som opplever seg sett og verdsatt, lærer bedre.

Vi Haugesund Venstre ønsker en skole hvor elevene opplever mestring, slik at de blir frie, trygge og selvstendige mennesker. Atferdsmessige, sosiale og psykisk utfordringer hos elevene kan vanskeliggjøre dette. Derfor ønsker vi å styrke laget rundt eleven ved blant annet å ansette flere miljøterapeuter.