Strømstøtte til bedriftene i Evje og Hornnes kommune – forslag fremmet i september 2022

Strømstøtte til bedriftene i Evje og Hornnes kommune
I vår kommune har vi en stor andel bedrifter i segmentet SMB (små og mellomstore bedrifter). Mange av disse bedriftene har 1-5 ansatte og opererer med små marginer. Det siste disse bedriftene trenger er uforutsette store endringer av driftsutgiftene sine, men det er akkurat det som har skjedd.
Med dagens høye strømpriser og uro i markedet må vi ikke bare fokusere på privathusholdningene, men også bedriftene. Her ser vi at staten ikke har hatt en klar plan, noe bedriftene i vår kommune får kjenne på kroppen hver gang regningen kommer. Som vi har blitt informert om i kommunestyret fra før har staten og kommunen via strømtilskuddet og NAV et nettverk til å hjelpe privatpersoner som trenger det, men dette gjelder ikke bedriftene våre. Mange av de må nå betale så mye i strøm at det går ut over det lille overskuddet de har, lønnen og i verste fall må de gi opp for utgiftene blir for store.
I vår kommune må vi kjempe og stå på for hver eneste arbeidsplass. Det siste våre innbyggere trenger i disse tidene er usikkerheter når det gjelder arbeidsplassene sine. Jeg ønsker derfor at vi som kommune bidrar til å avhjelpe situasjonen for våre bedrifter igjennom følgende tiltak:
Evje og Hornnes kommune oppretter et målrettet strømfond på 600.000,- som bedrifter i vår kommune kan søke støtte fra til økte strømutgifter fra oktober til desember. Bedriftene må dokumentere økningen i utgiften og aktivt selv søke om støtte. Evjemoen Næringspark AS saksbehandler søknadene og tildeler støtte ut ifra fordelingsnøkkel. Fondet må fordeles imellom månedene som skissert ovenfor. Pengene hentes gjennom å redusere avsetningen til disposisjonsfondet vi la opp til i økonomirapporten med budsjettjusteringer i juni. Ordningen tas opp til ny vurdering sammen med budsjett for 2023.
Jeg er fullstendig klar over at vi som kommune med vårt begrensede budsjett ikke kan kompensere for disse økte utgiftene, men vi kan hjelpe til i denne perioden mens vi venter på at staten kommer med en velfungerende løsning. Vi var heldige og fikk et ekstra utbytte fra Agder Energi som vi kan benytte til å unngå problemer for våre bedrifter. Konsekvensene av konkurser i vår kommune er store, så dette tiltaket er jeg sikker på lønner seg i lengden.