Nytt frå Sunnfjord Venstre mars 2023

Foto: Venstre

Nytt frå Sunnfjord Venstre mars 2023

Hei! Denne informasjonen går ut til alle medlemmene i Sunnfjord Venstre. Målet er dele informasjon og gjere det lettare for fleire å ta del i aktivitetane i laget. Ta gjerne kontakt med oss i styret om du har spørsmål eller innspel

Mvh Daniel, leiar i Sunnfjord Venstre

 

Nytt styre

Årsmøtet i Sunnfjord Venstre vart gjennomført 12. februar. På møtet vart det valt nytt styre i laget. Vigdis Tonning vart takka av etter mange år som leiar og styremedlem i Jølster Venstre og Sunnfjord Venstre. Her finn du oversikt over styremedlemene og kontaktinformasjon.

 

Les pressemeldinga om val av Daniel som ny leiar og Gunn Merete som ordførarkandidat

https://www.venstre.no/artikkel/2023/03/26/daniel-som-ny-leiar-og-gunn-merete-som-ordforarkandidat/

Lista til kommunevalet 2023

Nominasjonsmøtet 12. februar vedtok kven som skal stå på kommunevallista til valet 11. september. Gunn Merete Paulsen toppar lista og har med seg 26 andre sterke kandidatar. Her finn du heile kommunevallista. Her kan du se hele lista: https://www.venstre.no/artikkel/2023/04/01/sunnfjord-venstre-si-liste-til-kommunevalet-2023/

 

Møte med nye Førde vgs. og Helse Førde

I starten av mars hadde Åsta Årøen, fylkesordførarkandidat og Jacob Nødseth, andrekandidat for Vestland Venstre, møte med rektor for nye Førde vidaregåande skule, saman med ordførarkandidat Gunn Merete Paulsen. Årøen og Nødseth hadde også møte med leiarar ved Helse Førde. Sjå Facebook-innlegg frå Vestland Venstre.

Årsmøte i Vestland Venstre

Fylkesårsmøtet vart gjennomført i Bergen 11.-12. mars. Der vart det m.a. vedtatt fråsegner om betre kvinnehelsetilbod og støtte til Vestlands-næringslivet. Sjå fleire av sakene frå årsmøtet. Frå Sunnfjord Venstre deltok Gunn Merete Paulsen, Atle Hamar, Vigdis Tonning, Judith Kapstad og Daniel Lira Figueiredo på årsmøtet. (MANGLAR EG NOKON??)

 

Felles standsdag i Venstre 22. april

Laurdag 22. april blir det felles standsdag i Vestland Venstre. Styret er i gang med å planlegge stands i kommunen vår – og håpar mange blir med! Meir informasjon kjem.

 

Fleire medlemer og Venstre-venn

Sunnfjord Venstre har fått mange nye medlemer det siste året, og konkurrerer med Kinn Venstre om å vere det nest største lokallaget i Vestland. Kjenner du ein som bør bli Venstremedlem? Her melder ein seg inn: www.venstre.no/blimedlem/

 

Vil du støtte Venstre økonomisk? Her kan du registrere deg som Venstre-venn: www.venstre.no/venn/