Uttalelse: Russiske statseiendeler må brukes til å gjenoppbygge Ukraina

Frihet for ukraina

Den 24. februar 2022 gikk Russland til full angrepskrig mot Ukraina, og har systematisk angrepet sivile mål og begått enorme grusomheter mot sivilbefolkningen.

Uttalelse vedtatt av Venstres sentralstyre 14. april 2023

Russlands angrepskrig har gjort stor skade på ukrainsk infrastruktur, som industri- og energianlegg, samferdsel, boligområder og velferds- og utdannelsesinstitusjoner. Verdensbanken har tidligere i krigen beregnet at gjenoppbyggingen av Ukraina og ukrainsk infrastruktur vil koste minst 349 milliarder dollar. Ødeleggelsene har siden økt. Fra høsten 2022 har den russiske stat økt takten i forsettlige angrep på kritiske ukrainske energi- og vannanlegg, blant annet vannkraftverk, transformatorstasjoner, og rørledninger.

Etter folkeretten har Ukraina krav på full erstatning og bidrag fra Den russiske føderasjon, som staten med ansvaret for angrepskrigen, for å sikre full godtgjørelse for all tap og skade.

Umiddelbart etter invasjonen ble tilgang til en rekke russiske statlige og private eiendeler blokkert i en bred koalisjon av stater, inkludert USA, EU, de andre G7-landene også Norge. I disse landene finnes mange hundre milliarder dollar i frosne eller blokkerte midler, deriblant mer enn 300 milliarder dollar i valutareserver til Russlands sentralbank.

Til tross for at folkeretten setter høye terskler for konfiskering av en stats midler, har flere land tatt til ordet for å kunne inndra russiske statlige eiendeler. Canada har gitt sine  domstoler hjemmel til å kunne forordne konfiskering av en fremmed stats eiendom i tilfeller av grove brudd på internasjonal fred og sikkerhet, og at de konfiskerte midlene kan brukes til gjenoppbygging av en stat rammet av slike brudd.[1]

EU har opprettet enn arbeidsgruppe som skal kartlegge omfanget av sperrede russiske valutareserver og mulighetene for å bruke dem til Ukrainas gjenoppbygging.[2] Ukraina og andre stater har tatt til orde for en internasjonal domstol med myndighet til å avgjøre skyldspørsmål om angrepskrig og idømme krav om erstatning.

Norge som stor, statlig eier av finansielle investeringer på verdensbasis, har en særlig interesse i folkerettslige regler og praksis rundt immunitet for statseide aktiva. Det er derfor viktig at Norge engasjerer seg for at slike immunitetsregler ikke skal være absolutte, og for å sikre at folkeretten ikke tillater at stater som er skyldige i grove folkerettsbrudd, kan beskytte sine eiendeler mot finansielt ansvar som følge av sine forbrytelser.

Venstre vil:

  • at Norge gir sin støtte til prinsippet om at russiske statlige eiendeler, så vel som lovlig inndratte russiske privatformuer, skal gjøres tilgjengelig for å finansiere Ukrainas gjenoppbygging.
  • at Norge samarbeider med EU og G7-landene om å finne måter for hvordan man kan konfiskere russiske eiendeler, særlig Den russiske føderasjons valutareserver, og overføre dem til hensiktsmessige strukturer for en slik finansiering.
  • at Norge i egen lovgivning sikrer hjemmel for å kunne gjennomføre slike inndragelser og overføringer.
  • at Norge tar initiativ til, og aktivt arbeider for, å fremme en folkerettsorden hvor immunitet for statlige midler ikke er til hinder for å holde stater til finansielt ansvar for folkerettsbrudd de gjør seg skyldig i.
  • at Norge, som ansvarlig forvalter av en stor statlig formue, i sitt diplomatiske arbeid bruker sin posisjon og omdømme til å oppnå disse målsetningene.

[1] https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/S-14.5/page-1.html#h-434065

[2] https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/news/eu-working-group-to-look-at-using-frozen-russian-assets-for-reconstruction-of-ukraine/