Uttalelse: Storbyene våre trenger en kursendring

Bergen by
Venstre mener regjeringens byfiendtlige holdning er i ferd med å gjøre stor skade. Det er alvorlig at vi har en regjering som ikke lytter til lokaldemokratiet i viktige saker for innbyggerne., Foto: Mostphotos

Venstre er klar til å styre i landets storbyer etter høstens lokalvalg og være en nødvendig motmakt mot regjeringens overkjøring.

Uttalelse vedtatt av Venstres sentralstyre 14. april 2023

Dagens Ap/ Sp-regjering viser gang på gang at de er villige til å overkjøre lokaldemokratiet, særlig i de store byene. I saker som er svært viktige for innbyggerne demonstrerer regjeringen at de ikke er i stand til å forstå storbyenes utfordringer og behov. Selv i byene som styres av regjeringspartiene blir innbyggernes behov og de lokale folkevalgtes vedtak overkjørt.

I Kristiansand ønsker regjeringen å pålegge den sammenslåtte bykommunen en folkeavstemming om oppsplitting, selv om de folkevalgte verken ønsker folkeavstemming eller oppsplitting til gamle kommunegrenser. I Oslo har regjeringen overkjørt bystyrets klare vedtak i en rekke saker. Regjeringen vedtok i år en statlig reguleringsplan for bygging av nye sykehus i Oslo, på tross av at bystyret i Oslo har stemt mot planene. De motsetter seg kommunens anmodning om å nedskalere motorveier i byen, inkludert Riksvei 4 og Ring 1. I Bergen saboterer regjeringen for Norges fremste fagmiljø innen hav gjennom å svekke Fiskeridirektoratet gjennom å flytte viktige funksjoner ut av byen og undergrave samlokaliseringen av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. De har også avvist både Bergen og Oslos vedtak om å opprette nullutslippssoner. De samme byene har ønsket å være piloter for en «lokal» rusreform, der straffetiltak rettet mot rusavhengige erstattes av hjelpetiltak. Også det har regjeringen kategorisk sagt nei til. Alle storbyer rammes også av en manglende vilje hos regjeringen til å prioritere de tiltakene bykommunene faktisk ønsker og behøver, slik som økte midler til kollektivtrafikk.

Venstre mener regjeringens byfiendtlige holdning er i ferd med å gjøre stor skade. Det er alvorlig at vi har en regjering som ikke lytter til lokaldemokratiet i viktige saker for innbyggerne.

Venstre vil:

  • At regjeringen i langt større grad skal lytte til lokaldemokratiet i saker som angår kommuner og storbyene
  • Gi kommunene lovhjemmel til å innføre nullutslippssoner og andre egnede lokale klimatiltak
  • Være positiv til gjennomføring av ulike lokale forsøksordninger, eksempelvis lokal rusreform
  • At staten skal dekke 70 % av de store kollektivinvesteringene i storbyene