Meløy er absolutt en del av framtida!

Cecilie Hegge, Ola Elvestuen og Ella Lillevåg, Nordland Venstre

Ola Elvestuen løftet i sin tale til fylkesårsmøtet for Nordland Venstre frem både Norwegian Crystals og Glomfjord Hydrogen som viktige bidragsytere i arbeidet med utvikling av fornybar energi for framtida. Et mål EU kommisjonen har satt seg er å sikre trygg, ren og stabil tilgang til kraft i Europa. EU kommisjonen kommer til å satse kraftig i omstillingen og styrking av infrastrukturen til fornybar energi. De ser for seg å være i mål innen 2027. Stabil tilgang vil presse prisene på energi ned både for privat bruk og energi til næringsformål. Over tid er målet å gjøre oss uavhengige av fossil energi og fossilt drivstoff. Lokallagsleder i Meløy Venstre Cecilie Hegge synes det er positive signaler som kommer fra Elvestuen og EU kommisjonen. Det er ei lovende framtid for de to Meløy bedriftene våre. Venstre nasjonalt har jobbet systematisk frem gode rammebetingelse rundt fornybar energi og er tydelig på at utviklingen går for sakte. Det er godt å se at vi tar tak i de utfordringene som er og at det nå satses kraftig. Den felles innsatsen skal selvfølgelig Meløy og Nordland være med på slik at vi når de mål vi har satt oss Nasjonalt.

Nordland Venstre vedtok følgende uttalelse på fylkesårsmøte i forbindelse med behovet for mer tilgang til kraft.

“Verden står overfor to globale utfordringer, naturkrisen og klimakrisen.

Som en del av løsningen på disse utfordringene kreves en ny energipolitikk hvor nødvendig energi produseres uten eller med minimalt skadelig utslipp av klimagasser og skader på naturmangfoldet.

Nordland Venstre ønsker en balansert og langsiktig løsning der en også ivaretar urfolks rettigheter i tråd med vedtak fra FNs generalforsamling.

Det betyr en balansert utbygging av vindkraft, en kraftig utbygging av solkraft, effektivisering av vannkraften og mer effektiv bruk av eksisterende ressurser.

Dette betyr også å vurdere bruk av kjernekraft som bunnlast når det her nord er snø på takene, vindstille og lite vann i magasinene.»

Uttalelsen ble vedtatt på Nordland Venstres årsmøte i 2023