INNLEVERT LISTE FOR FYLKESTINGSVALGET I TROMS 2023-27:

til Fylkestinglista 2023-27, Øystein Kvig Flakstad
 1. Irene Vanja Dahl
 2. Vebjørn Strand Foshaug
 3. Mona Jøgensen
 4. Even Aronsen
 5. Tine Larsen
 6. Mikkel-Per Nilsen Sara
 7. Heidi Neverdal
 8. Mads Fagerborg Kvien
 9. Camilla Fors-Falkeng
 10. Musa Gitau Andersen
 11. Morten Skandfer
 12. Aud Jektvik
 13. Kjell Harald Horn
 14. Rolf Ohma Austgard
 15. Lena Bratsberg
 16. Bernhard Siebert
 17. Marthe Frette
 18. Halvar Aksel Nilsen
 19. Mbachi Ruth Msomphora
 20. Jørn Wines
 21. Synne Sjøgren Sivertsen
 22. Hogne Jensen
 23. Lisa Furnesvik
 24. Lasse Vanebo
 25. Bodil Carlson
 26. Marika Jenssen
 27. Ketil Stokkan
 28. Håvard Pedersen
 29. John Daniel Solhaug
 30. Eline Svendsen
 31. John-Egil S.J. Magga
 32. Xuayang Lishi
 33. Asmund Grammeltvedt
 34. Cecilie Holm
 35. Marius Brun Hansen
 36. Anne Grete Johansen
 37. Jan Meyer