Helsestasjonen for ungdom må beskyttes!

Hilde Holta og Lene Albertsen, Venstre

Det siste året har Helsestasjonen for Ungdom i Horten vært en utrolig viktig ressurs. Med flere hundre ungdommer som har benyttet seg av tilbudet, har det vist seg å være et viktig lavterskeltilbud som ungdommer har trengt. Det er derfor frustrerende å lese at dette verdifulle tilbudet nå står i fare for å reduseres fra to til en dag i uka.

Vi kan ikke tillate oss å spare inn på ungdommens helse og velferd. Ungdom står overfor stadig mer komplekse helseutfordringer, og disse utfordringene kan føre til alvorlige konsekvenser for deres fysiske og psykiske helse, sosiale utvikling og fremtidige muligheter. Tilbakemeldingene fra ungdommen selv har vært at pandemien har vært krevende for dem – og at overgangen til en mer normal hverdag har vært utfordrende.

Horten Venstre støtter dagens tilbud på Helsestasjon for ungdom, og ønsker at det skal fortsette slik det er i dag. Ungdom må kunne få den støtten og veiledningen de trenger for å takle de utfordringene de står overfor hos trygge og kvalifiserte voksne.

Vi mener også at det er en mulighet å utnytte andre ressurser innenfor oppvekst for å ivareta dette tilbudet på en best mulig måte, for eksempel gjennom samarbeid på tvers av etater og frivilligheten. Dette gir også mulighet for å kunne tilby temamøter og grupper innenfor flere områder som ungdommen har behov for.

I disse dager gjennomføres flere møter om ungdom og rus i Horten. Dette er et økende problem som helsestasjonen for ungdom spiller en viktig rolle i å løse. Det er viktig å presisere betydningen av å ha et fysisk sted å komme til, der ungdom kan få hjelp og veiledning uten å måtte google eller søke etter informasjon på nettet.

Helsestasjonen for ungdom er en lovpålagt tjeneste som kommunen må tilby ungdom opp til de fyller 20 år. Tjenesten skal være gratis, tilpasset ungdommenes behov, oppleves tilgjengelig og på ungdommenes premisser. Det skal være et supplement til, og ikke i stedet for skolehelsetjenesten.

En dag i uka mener vi er altfor begrenset i forhold til å møte ungdommens behov og for å oppleves som tilgjengelig.

Helsestasjonen for ungdom må beskyttes og styrkes!

Det vil vi i Venstre jobbe for!

 

Hilde Holta og Lene Cathrine Albertsen