Kultur og idrett – en meningsfull fritid

Erling Skjervold
 • Gratis arealleie for alle barn og unge i organisert idrett og kultur
 • Mer støtte til kulturskolen og lavere elevpriser
 • Kommunal støtte for å sikre drift av Bua

 

Venstre ser betydningen av frivillig arbeid og vil verdsette alt frivillig arbeid på en bedre måte. Mennesker som er engasjert i frivillighet og kulturlivet opplever økt velferd og får positive helsegevinster. Venstre vil derfor at Stjørdal skal satse på kultur og frivillig aktivitet. Alle må få muligheten til å finne sin egen arena enten det er innen idrett, musikk, teater eller annet.

 

 • Bidra til et rikt og velfungerende kultur- og idrettstilbud til barn og unge
 • Økt tilgjengelighet og lengre åpningstider på biblioteket.
 • Innføre egen frivillighetspris. Prisen kan tildeles lag eller personer.
 • Etablere en fadderordning for barn og unge som trenger integrering.
 • Legge til rette for et solid samarbeid mellom skoler, frivillighet og kommune når nye innbyggere integreres.
 • Gratis leie for barn og unge på utvalgte forestillinger i storsalen i Kimen
 • Mer bruk av lokal kunst i det offentlige rom. Kunst påvirker oss positivt og synbar kunst i det offentlige rom bidrar til trivsel hos oss alle.
 • Legge til rette for at festivaler og stevner legges til Stjørdal