En smakebit av Venstres politiske ambisjoner for Bærum

foto: Johan Malvik

Det er godt å bo i Bærum, vi har naturgitte forutsetninger for å kunne leve gode liv midt mellom sjøen og marka. Vi boltrer oss i grønne lunger, barna leker, og hunder luftes i hyggelige hundremeterskoger. Et rikt kulturliv med kafeer og restauranter er enkelt å oppsøke. Barna våre går på gode skoler, næringslivet er spennende og innovativt. Frivilligheten er stor og mangfoldig.

Wenche Steen, Gruppeleder Bærum Venstre

 

Mens vi koser oss i denne idyllen, så er det noen mørke skyer i horisonten som Venstre alltid vil jobbe hardt for å holde på avstand.

Venstre er genuint fremtidsoptimister, men i en verden hvor fellesskap og demokrati utfordres av krig, klimakrisen og uro i økonomien, mener vi at det særlig viktig å legge vekt på å skape inkluderende og trygge hverdagsliv for folk i alle aldre.

Klimaendringene og tap av naturmangfold er vår tids største utfordring. Arealknapphet og nedbygging av dyrkbar jord som settes opp mot «gode» formål, utgjør en stor trussel.

Bærum har vedtatt en ambisiøs klimastrategi. Venstre har vært en viktig pådriver for å få dette på plass.

Venstre vil legge til rette for fem-minutters-samfunnet for at flest mulig skal kunne gå og sykle til dagligvarehandel, turområder, barnehage og skole.

Derfor mener vi at de fleste barnehagene og skolene bør ligge nært der folk bor. Vi ønsker også at hele Bærum legges inn i Ruters takstsone 1.

Venstre har alltid vært skolepartiet, og vi mener at lærerne er blant de viktigste i elevenes liv.

Det er stor forskjell på behovene hos elevene. Det gjelder de flinkeste, de som har lærevansker og de som har andre utfordringer. Vi vil derfor innføre fleksibel skolestart for 5-7-åringer.

Mens vi koser oss i denne idyllen, så er det noen mørke skyer i horisonten som Venstre alltid vil jobbe hardt for å holde på avstand.

Skolelederne må få tid og handlingsrom til å lede, slik at pedagogene skal få gjort jobben sin på best mulig måte samtidig som det er økonomi til å ansette støttepersonell ved behov.

Venstre ønsker en skolefritidsordning som gir trygghet og merverdi for barna våre. Barna skal få tilbud om leksehjelp og aktivitet, men det er viktig at barna får nok tid til lek. Samarbeid med frivillige aktører kan være med på å heve kvaliteten på tilbudet.

Det skal være et godt og trygt sted å bli eldre i Bærum, eldre har bedre helse enn tidligere og er en stor og viktig ressurs i lokalsamfunnet.

Vi må etablere et bærekraftig omsorgstilbud i hjemmet først, men når behovet er der, skal sykehjemsplassen være tilgjengelig.

Venstre har stor tro på at mye kan gjøres innenfor de rammene vi allerede har. Med oppgavefordeling, heltidskultur og utdanning av flere helsefagarbeidere kan vi i tillegg beholde sykepleierne lenger og anerkjenne at lønn og kompetanse er en nøkkelfaktor.

Venstre støtter gründere og småbedrifter som er i front på innovasjon, utvikling og bruk av ny teknologi.

Til slutt i smakebiten av vårt spennende nye program vil jeg nevne at Venstre ønsker å stimulere til nye næringer innenfor kultur. Vi vil bygge miljøer rundt unge talenter. Kompetansesentret Tanken og Mediefabrikken er tiltak som viser at unge talenter presterer svært godt innenfor dette segmentet.

 

Denne kronikken var publisert i BUDSTIKKA 27. februar 2023.