Valgliste Gjøvik Venstre 2023

 • 1 Christin Guldahl Madsen
 • 2 Omar Sukru Svendsen-Yagci
 • 3 Mona Pezilet Yakup
 • 4 Asle Lundene Gladhaug
 • 5 Thomas Winge Longva
 • 6 Julie Hassel Homb
 • 7 Arne Magnus Hvalbye Krokeide
 • 8 Tore Mellbye
 • 9 Birgit Odde Husom
 • 10 Pål Aasmundrud
 • 11 Thea Louise Beck
 • 12 Sigurd Nagell-Dahl
 • 13 Linda Renate Lauritzen Fossen
 • 14 Geir Rune Nyhus
 • 15 Katrine Lyssand Gjefle Rennan
 • 16 Egil Hvalby
 • 17 Ole Henrik Evensen
 • 18 Britt Berge
 • 19 Gunn Elin Tingvold
 • 20 Sølvi Helene Lindahl Hvalby
 • 21 Trine Bolseth
 • 22 Marit Fluge
 • 23 Leif Erik Madsen
 • 24 Jean-Clement Lemaire
 • 25 Alf Inge M. Kraglund Tunheim
 • 26 Jo-Terje Sagrusten Høyesveen
 • 27 Ketil Kjenseth