Kronikk: Hjulene på bussen går rundt og rundt

Foto: Joachim Steinbru

Kronikk av: Kolbein Haakon Lunde, lektor og varamedlem i Stavanger kommunestyre for Venstre

Publisert: DAGSAVISEN RA, 15.05.23

Et bedre kollektivtilbud er noe Venstre alltid vil jobbe for. For oss som bor på Madla innebærer det å få på plass kollektivfelt utover mot Sunde og Kvernevik. Nesten hver dag tar jeg bussen til jobb, men har dessverre flere ganger opplevd at bussen er forsinket.

Jeg liker å ta bussen. Det er noen dager det er kjekkere å reise med buss enn andre dager. Jeg er et sosialt vesen av natur og liker å snakke med folk på bussen. Hvis noen ser opp og sender et lite smil og en god morgen hilsen så blir bussturen enda kjekkere for meg. Noen ganger blir det til og med en koselig samtale med både kjente og ukjente. De dagene er det oppløftende å ta bussen, og jeg kunne godt ønske meg å ha flere slike dager. Kanskje noen allerede nå velger vekk bussen som transportmiddel, og jeg frykter at flere vil gjøre det hvis tilbudet ikke blir bedre. Da vil jeg ikke få oppleve så mange kjekke og smilende medpassasjerer.

Det å kunne sitte trygt på bussen og skue ut, er noe jeg setter pris på. Madla oppleves så forskjellig når en sitter på bussen. Noen ganger i mørke, andre ganger i soloppgang eller solnedgang, av og til med sol, regn eller snø. Uansett vær så er det kjekt å bare kunne se ut vinduene og slippe å måtte følge med i trafikken. Busstilbudet må forbedres slik at den er mer attraktiv for folk, og at folk selv velger denne flotte opplevelsen som transportmiddel.

Dessverre er bussen ofte sein. Noe som skaper bry og irritasjon. Mangelen på kollektivfelt gjennom Madla bydel er en av grunnene til at bussen ofte blir forsinket. Bussene står i samme kø som alle bilene, og havner til og med lengre bak i køen når den stopper for å sette av eller ta på passasjerer. Da vi hadde rushtidsavgift var bussen nesten alltid i rute i motsetning til i dag. Bussene kom fortere frem fordi bilkøene var redusert og ikke hindret bussen like mye. Det er nok ikke stemning for å gjeninnføre rushtidsavgiften, men da må vi jobbe for å få flere kollektivfelt.

Behovet for kollektivfelt er noe som er blitt tatt opp flere ganger uten at noe skjer. Jeg og Venstre skal jobbe videre med dette.

Madla har nå ventet i over 30 år. Det haster med tanke på alle de nye boligene og de planlagte utbyggingsområdene i Madla. Men det er ikke bare kollektivutbyggingen på Madla som må forbedres, men i hele regionen. Å reise med buss gjennom Madla til og fra Tananger, Randaberg, Sunde, Kvernevik og byen ville ha vært mye mer attraktivt med kollektivfelt gjennom alle bydelene. Dette ville vært et kjempeløft for kollektivsatsingen på Jæren, og forhåpentligvis vil flere velge buss istedenfor privatbil.

Fremtidsrettet kollektivløsninger er viktig for både Stavanger og kommunene rundt. For Venstre innebærer dette å legge til rette for skinnegående kollektivtransport fra Stavanger sentrum til det nye sykehuset på Ullandhaug, så til Forus og videre til Sola flyplass.

Både kollektivfelt gjennom Madla og skinnegående transport til Ullandhaug må settes i gang i den kommende valgperioden. Vi har ikke tid til å vente lenger. Det haster skal vi ha en Stavangerregion som satser på miljø og kollektivtrafikk.

Dette kan politikerne fikse, du kan fikse politikerne. Det kan du gjøre ved å stemme Venstre ved kommunevalget i september.

Jeg blir, i likhet med mange andre, alltid veldig glad når jeg får et smil på bussen eller i butikken. Jeg tror at smilene på bussen blir større og større når hjulene på bussen går rundt og rundt i nye kollektivfelt.