Even Hustad, 2. kandidat på Venstres kommunevalgliste

Foto: Stephen Hutton

Even bor i bilfrie Blåbærstien med gatetun hvor barn og unge, voksne, eldre, funkiser og folk fra ulike miljøer og verdenshjørner faktisk møtes. Ordensregel nummer en er «gjør hva man vil, bare man er snill.» Her bor han sammen med mann, to hunder og en islandshest som riktignok står på Vinterbro.

I Blåbærstien henger regnbueflaggene ennå oppe, i verdens beste oppvekstmiljø. Da blir ikke livet fullt så vanskelig- for noen.

Even vil jobbe planmessig for tilsvarende god stedsutvikling ellers på Nesodden, det vil si gode møteplasser, enten man kjenner hverandre fra før av eller ikke.

Even er klar for å hegne om halvøyas grønne karakter og for å gjøre Nesodden til Norges beste miljøkommune. Klima, kultur og naturvern på land og i vann henger nøye sammen, og Even skal kunne klare å se dette i sammenheng som god politiker. Som Venstrepolitiker vil Even bidra til at barn og unge blir sett og hørt- fordi trygge barn gir kreative voksne i en verden som ellers er ganske tøff.

Nesodden er ingen god bokommune før alle har det bra. Derfor vil Even jobbe for et godt offentlig tjenestetilbud for barnevern og psykisk helse. Even vil styrke den forebyggende innsatsen og hjelpeapparatet mot rusproblemer i kommunen. Han vil også jobbe for større trygghet på Nesodden ved å reetablere en politistasjon her. Det vil gi flere trafikkontroller, men kanskje enda viktigere: I tilfeller med vold i familieforhold må man kunne tilkalle politiet uten svar om at man først må avslutte et oppdrag i Askim.

Even er kriminolog og seniorrådgiver i Kriminalpolitisk seksjon, Justis- og beredskapsdepartementet. Han har også solid erfaring fra lokalpolitikken- både fra Bydel Grünerløkka-Sinsen og som fylkessekretær for et annet miljøparti. På Nesodden har Even i mange år vært leder av forliksrådet, han har vært nestleder for Follo krise- og incestsenter, kommunestyrepolitiker og politiker i helse og omsorgsutvalget. Even er for Venstre i Plan og byggesaksutvalget og lokallagsleder for Nesodden Venstre.

Du treffer han på 92885514