Martin Apenes, ordførerkandidat for Venstre

Martin er jurist, journalist, grunder og næringslivsleder. Han er aktiv i lokalmiljøet, både som lokalpolitiker og flere år som speiderleder. For tiden leder han Skole- og oppvekstutvalget på Nesodden. Han har en visjon om at Nesodden skal bli et av landets beste steder å vokse opp. Det betyr en skole der elevene trives idag og gleder seg til imorgen og en fritid med vennskap og aktiviteter som inkluderer alle. Han er opptatt av at kommunen, foreldre, idretten og barna selv samarbeider tettere for å bli kvitt mobbing, unngå rus og bedre den psykiske helsen blant ungdom. Han vil ha åpne idrettshaller, mer aktivitetstilbud rett etter skoletid og en fritid uten lekser. Martin vil jobbe for en mindre byråkratisk og mer åpen kommune, som leverer bra tjenester og service til innbyggerne og næringsdrivende. Han ønkser å bevare Nesoddens landlige preg og at det stilles tydeligere krav til gjennomtenkte bomiljøer og god arkitektur der det bygges ut. Som ordførerkandidat er han opptatt av bredt politisk samarbeid der kreftene brukes på å få til resultater, iverksette gode ideer og ikke dyrke uenighet.