Regjeringen Støre og Høyre sier nei til naturvern

Skog og natur
Fem måneder etter at klima- og miljøminister Espen Barth Eide skrev under på FNs naturavtale stemmer partikollegaene hans på Stortinget ned en omfattende pakke med forslag for å gjøre kommunene bedre i stand til å ta vare på mer natur.

I desember skrev Norge under på naturavtalen, fem måneder senere stemmer Regjeringen og Høyre mot en rekke tiltak for å ta vare på mer natur.

-Vi har et gigantisk utslippsgap i klimaavtalen vår med EU

Fem måneder etter at klima- og miljøminister Espen Barth Eide skrev under på FNs naturavtale stemmer partikollegaene hans på Stortinget ned en omfattende pakke med forslag for å gjøre kommunene bedre i stand til å ta vare på mer natur.

Det på tross av at Norge henger langt bak, både for å nå målet om 30 prosent vern, men også at vi har et gigantisk utslippsgap i klimaavtalen vår med EU. Med seg på laget får han Senterpartiet, Høyre og Frp.

Det er helt uforståelig at Regjeringen og Høyre stemmer imot hvert eneste av Venstres naturvern-forslag.

Ola Elvestuen

Det handler om vår forpliktelse overfor fremtidens generasjoner

Det er helt uforståelig at Regjeringen og Høyre stemmer imot hvert eneste av Venstres naturvern-forslag. Dette handler rett og slett om vår forpliktelse overfor fremtidens generasjoner. De fortjener samme muligheter til å nyte norsk natur som vi har hatt, sier miljøpolitisk talsperson for Venstre, Ola Elvestuen.

Vi står midt i en kritisk tid for det norske naturmangfoldet. Naturen er under historisk sterkt press, og det blir stadig flere truede arter. Den eneste løsningen for å stanse tapet av naturmangfold er at vi tar bedre vare på miljøet sier Ola Elvestuen (V).

Naturavtalen som ble inngått i Montreal i fjor forplikter Norge til å verne 30% av all natur, både på land og i havet. Avtalen forplikter også til å restaurere 30% av ødelagt natur innen 2030.

Norge forpliktet seg til FNs naturavtale i desember

I desember forpliktet Norge seg til en historisk naturavtale med FN. Likevel går et flertall på Stortinget imot å gjøre reelle grep for å følge opp den avtalen. Det er en stor kontrast mellom Norge som skriver under på avtaler, og Norge som vi ser i dag, fortsetter Elvestuen.

Vi står midt i en kritisk tid for det norske naturmangfoldet. Naturen er under historisk sterkt press, og det blir stadig flere truede arter. Den eneste løsningen for å stanse tapet av naturmangfold er at vi tar bedre vare på miljøet, sier han.

Alle forslag nedstemt av regjeringen, Høyre og Frp

Venstre foreslo blant annet å innføre en arealavgift som skal avgiftsbelegge naturinngrep, at det skal stilles krav om arealregnskap ved alle nye bygge- og infrastrukturprosjekter, å innføre en belønningsordning for kommuner som lykkes med arealnøytralitet og forbud mot nedbygging av myr.

Dessverre har ikke Regjeringen, Høyre og Frp klart å stemme for et eneste av disse forslagene, sier den tidligere klima- og miljøministeren.

Tiltakene Venstre foreslår er:

  • Å innføre en arealavgift som skal avgiftsbelegge naturinngrep.
  • At det skal stilles krav om arealregnskap ved alle nye bygge- og infrastrukturprosjekter.
  • At det skal sikres at man begrenser naturinngrep ved utbygging av nye veianlegg, og stille krav om erstatningsarealer ved tap av natur.
  • Å innføre en belønningsordning for kommuner som lykkes med arealnøytralitet.
  • Forbud mot all nedbygging av myr.
  • Å legge til rette for mer lokalt vern av naturområder ved å støtte etablering av markagrenser med forskrifter der kommuner går inn for dette.
  • At det skal utredes innføring av en statlig natur- og miljøklagenemnd for arealvedtak som griper inn i naturområder, etter modell av tilsvarende ordninger i Sverige og Danmark.

Lenker