Odd Egil Bratland, listetopp og ordførerkandidat til kommunevalget 2023

Jeg har takket ja til førsteplassen på Venstres liste til kommunevalget.

Jeg er født i 1953, utdannet sosionom fra NDH i Bodø 1979, studerte senere
bedriftsøkonomi og ledelsesutvikling, begge ved Trondheim Økonomiske høgskole.

Gift med Anne Britt, har 2 barn og 5 fantastiske barnebarn i alderen 7 til 17 år, alle aktive i sine
idretter.

Jeg er over gjennomsnittet interessert i friluftsliv, jakt og fiske. Åfjord er et
eldorado for slike. Med årene er jeg blitt mer og mer politisk interessert og har
både lyst og motivasjon til å være med på å stake ut kursen videre for vår herlige
Åfjord kommune.

Betrakter meg selv også som over gjennomsnittet interessert i sport, og jeg følger
med hva som skjer på idrettsfronten i Åfjord, følger med mine barnebarn, og ser nok en gang fram til at det skal bli Ski-VM i Trondheim i 2025.

Jeg har 16 års fartstid i kommunal sektor, hvorav 14 år som sosialleder i Åfjord. Etter
det 23 fantastiske år som daglig leder i Fosen Vekst AS.

Har også 5 års spennende praksis fra St. Olav og Sentralsykehuset i Bodø. De
siste 35 år har hjemmet vårt vært stilt til disposisjon i arbeid for barn og unge.

Flyttet tilbake til Åfjord i 1981 – ble med i styret i skigruppa i ÅIL – senere også
medlem og styreleder i hovedlaget. Har en rekke år som medlem og styreleder i styret
for Åfjordhallen.

Satt i sin tid som styremedlem for Helse- og Sosialsjeflaget I Sør-Trøndelag og som
styremedlem og styreleder i fylkesstyret for ASVL, arbeidsgiverforening for
Vekstbedriftene.

15 år som medlem av statlig oppnevnt tilsynsutvalg for HVPU-omsorgen.

Frivilligheten er en viktig sektor i bygda og landet vårt. Selv er jeg medlem i 8
frivillige organisasjoner, hvorav 3 er landsdekkende.

Jeg er spesielt opptatt av:

* Åpenhet i kommunen. Ryddighet i forholdet mellom politikk og administrasjon.

* Kommunal økonomi – en veldig viktig sak i kommende periode.

* Næring – Åfjord som næringsvennlig kommune. Vi må heie på næringslivet i

kommunen. De er bærebjelken for sysselsetting og vårt velferdssamfunn.

* Rekruttering av arbeidskraft – skal vi lykkes her må Åfjord bli den mest attraktive

kommunen å flytte til.

* Gode kommunale tjenester innen skole, barnehage, legetjeneste og helse/omsorg.

* Kultur – kultur er noe av limet i samfunnet. Kulturaktiviteter og vern av

kulturminner har stor egenverdi og er viktig m.t.p. bolyst.

* Natur, miljø og bærekraft. Alt vi planlegger i kommunen må ha som utgangspunkt å

sette minst mulig fotavtrykk.

Venstre vil bidra til å ta vare på og utvikle Åfjord. Jeg gleder meg til valget og
oppgavene.