Til innhold
Toppkandidatene Åfjord Venstre
For en ny raus, attraktiv og grønn kommune!

Åfjord Venstre ønsker

et raust, attraktivt og grønt Åfjord. Her skal det være mulig å skape det gode liv for seg og sine, uavhengig av bakgrunn og levevis. Folk som blir vist tillit, tar ansvar for samfunnet og folk rundt seg. For Venstre er det viktig å bygge på kunnskap, åpen debatt og respekt for hverandre.

Venstre er et miljøparti med næringsvett og hjertelag. Vi vil ha lokalsamfunn der folk styrer sin egen framtid og er aktiv med i samfunnsutviklinga. Vi i Åfjord Venstre er stolte av kommunen vår og vil gjøre den enda bedre! Vi har stor tro på framtida. Med skaperkrafta i unge og gamle, nye tanker og gode prosesser kan vi skape mer vekst og optimisme i Åfjord