Portrettintervju: Tore Wilken Nitter Walaker

I anledning valgkamp-oppstart med Venstrestand onsdag den 24.mai foretok vi oss et lite intervju med Frogner Venstres førstekandidat til bydelsutvalget i Frogner, Tore Wilken Nitter Walaker. Nedenfor kan du lese intervjuet med spørsmålene i uthevet tekst.

 

 

Hva er din rolle og bakgrunn i Venstre?

– Akkurat nå er jeg førstekandidat til bydelsutvalget i Frogner, og sitter også i bydelsutvalget i Frogner. Jeg har vært medlem i over 20 år, og jeg har hatt verv som leder i Frogner Venstres lokallag i 6 år. I tillegg har det vært diverse valgkomiteer lokalt.

Om du måtte velge én sak, hva er det viktigste for deg politisk?

– Helt overordnet så er det miljø og klima. Å få sørget for at miljø-ødeleggelsene stanser opp mest mulig og at klimagassutslippene blir holdt i sjakk. Om du skal konkretisere det ned i forhold til hvordan jeg jobber i byen som lokalpolitiker, så forsøker jeg for eksempel å få til bedre kollektivmuligheter. Det vil si at det blir rimeligere, og at det er gode muligheter for å sykle osv. Da må blant annet bilen vike littegrann i enkelte gater, og gatene som vi har skal brukes mer av folk som vil oppholde seg der. Gater kan brukes til mer enn å transportere seg med bil på.

Du har vært Venstremedlem i over 20 år: Hva er det som driver deg?

– Det som driver meg er et engasjement for å kunne gjøre noe med hverdagen og livet til meg selv, naboene mine, og folk i byene der de bor i landet. Det motiverer meg at jeg faktisk kan være med på å få ting til. Da er engasjementet en mulighet til å være med å påvirke politikken.

Hvilke lokalpolitiske saker er viktigst for Frogner Venstre i år?

– Mindre biltrafikk i gatene ved å få til et bedre kollektivtilbud; rimeligere kollektivpriser og en bedre kollektivdekning. Jeg vil ha flere sykkeltilrettelegginger, for eksempel ut til Bygdøy. Det er også viktig å sørge for at bydelen blir godt styrt økonomisk og tilbyr velferdstjenestene til befolkningen sin slik de er forpliktet. Dette gjør man heldigvis i dag når man har en bydel som har vært godt drevet økonomisk over tid.

Hva er ditt beste minne/gjennomslag som lokalpolitiker?

– Mitt beste minne eller gjennomslag må være at jeg var primus motor bak det å få opprettet en utlånssentral, Skattkammeret, på Frogner stadion. Selve opprettelsen var det Kirkens Bymisjon som sto bak, med bydelen som sørget for at vi la til rette med lokalene, og samarbeidet med blant annet Bymiljøetaten. Likevel er det å få alle de ulike brikkene til å møtes og samles, altså det å ta det initiativet som var bak, det tok jeg da det var ingen andre hadde tenkt å gjøre det. Slike tilbud er viktig for mange borgere, og akkurat denne er også litt viktig for Norge – det er Norges største enkeltstående utlånssentral.