Når både diagnose og medisin er feil

Foto: Venstre

Det er rekrutteringskrise i helsevesenet. Arbeiderpartiet har stilt diagnosen: det er de private tilbyderne som må bort. Og medisinen de skriver ut er at de skal kunne nekte private å etablere seg. Og Bodø Ap følger opp: Ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Bodø, Ann-Kristin Moldjord, sier til NRK at “de aller beste fagfolkene trengs i det offentlige helsevesenet, ikke det private.”

Men problemet er at alt for mange forlater helsesektoren. Som sykepleierforbundets leder Lill Sverresdatter Larsen så riktig påpeker, man løser ikke helsepersonellkrisen ved å “ta” de forholdsvis få som jobber i det private. Det er rett og slett ikke der skoen trykker. Venstre ønsker også gode, offentlig finansierte velferdstjenester. Men for oss er kvaliteten på tjenestene det viktigste. Så får beste leverandør utføre jobben – om det er det offentlige selv, private eller ideelle aktører. Det offentlige styrer innkjøpene, og har full kontroll over både bidrag og kvalitet levert fra private aktører. Private og idéelle aktører er en ofte inspirator på utvikling av løsninger, og en god avlaster når det trengs, ikke en trussel som må fjernes. Det å ta på Ap sine ideologiske briller og si nei til private aktører løser faktisk ingenting.

SSB anslår at vi vil mangle 18 000 helsefagarbeidere i 2030, samtidig som pasientgrunnlaget øker. Det offentliges oppgave er å være en god og attraktiv arbeidsgiver. Helsepersonell klarer helt fint selv å finne ut hvem som har det beste jobbtilbudet for dem.

Men hvorfor det er kompetanseflukt fra det offentlige? Venstre er overbevist om at det offentlige kan tilby gode og attraktive arbeidsplasser sånn at enda flere helseutdannede vil være – og trives – på jobb. Men da kreves det at vi jobber aktivt for å utvikle sektoren for morgendagens utfordringer i samarbeid med alle gode krefter. Ikke drive ideologispill for galleriet.

Randi Olsen, 4. kandidat Bodø Venstre