Ledig stilling: administrasjonsrådgiver i Venstres stortingsgruppe

Stortinget

Har du lyst til å jobbe som administrasjonsrådgiver i Venstres stortingsgruppe?

Vi har en ledig fast stilling som administrasjonsrådgiver, med tett oppfølging av Venstres stortingsrepresentanter og rådgivere. Stillingen inngår i stortingsgruppens administrative og merkantile team. Stillingen vil og omfatte politisk arbeid sammen med representantene og rådgiverne.

Søkere må ha god kjennskap til politikk generelt og Venstres politikk spesielt. Søkere må ha utmerket skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk. Det er et krav om høyere utdannelse, men vi kan se bort fra dette kravet hvis du har relevant erfaring eller gode personlige forutsetninger for stillingen. Å holde hodet kaldt med evne til å kaste seg rundt når det stormer rundt representanter og rådgivere, vil være en nøkkelegenskap for en administrasjonsrådgiver. 

Som administrasjonsrådgiver utgjør man støttefunksjon på alle tenkelige og utenkelige områder som omfatter den administrative virksomheten i et travelt, hektisk og givende politisk arbeidsmiljø. I stillingen vil det inngå daglige administrative gjøremål som å organisere møter, booke rom, bistå med arrangement og ta godt imot gjester til partigruppen. Rådgiveren bistår administrasjonsansvarlig med ulike merkantile oppgaver og gruppens økonomi. Som administrasjonsrådgiver i Venstres stortingsgruppe jobber man i skjæringspunktet mellom administrasjon og politikk.

Selv om hovedvekten på stillingen knytter seg til administrative oppgaver, ønsker vi en rådgiver som kan bistå representantene og rådgiverne også i deres politiske arbeid. I perioder vil det være topper som krever at man tar unna og bistå politisk. Det kan være innlegg i salen, kronikkskriving og med mulighet til å jobbe med gitte politiske prosjekter. Med andre ord mulighet til å jobbe som politisk rådgiver i perioder.  

Som administrasjonsrådgiver vil du jobbe i kulissene i Venstres stortingsgruppe og vil få en viktig rolle i å få sekretariat, representanter og politisk ledelse i gruppen til å fungere optimalt. En administrasjonsrådgiver i Venstres stortingsgruppe blir et bindeledd mellom alle de ulike teamene i gruppen og en person som alle ønsker å dra nytte av. Det gir en spennende mulighet til å komme tett på arbeidet med både politikk og informasjonsarbeidet.    

Det er en fordel med erfaring fra politisk og organisatorisk arbeid og du må gjerne være en god nettverksbygger.

Administrasjonsrådgiveren deltar på nasjonale samlinger for partiet, med gode muligheter til å reise ut og besøke ulike deler av organisasjonen. Å gjøre seg kjent blant tillitsvalgte i partiet og fungere som et nav inn mot stortingsgruppen vil og være en viktig arbeidsoppgave for rådgiveren.

Som person har du gode samarbeidsevner, er løsningsorientert og har evne til å arbeide både selvstendig og sammen med andre. Du er initiativrik og arbeider raskt og godt, også under press.

Du må være engasjert i arbeidet med å løfte Venstre videre og vi forutsetter at du deler Venstres politiske grunnsyn.

Vi kan tilby et hektisk og utviklende arbeidsmiljø med utfordrende arbeidsoppgaver.

Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og kvinner oppfordres til å søke. Rådgiverstillingen vil medføre noe overtid; både kveldsarbeid og helgearbeid. Lønn etter avtale.

Praktisk informasjon

Søknadsfrist er mandag 7. august

Søknad med CV kan sendes på e-post til [email protected]

Spørsmål kan rettes til administrasjonsansvarlig Paal Kvassheim

Paal Kvassheim

Politisk og administrativ rådgiver og personlig rådgiver for Abid Raja