Klimakampen er nå

Fauske
Foto: Hilde Nystad

Fauskes største attraksjon er naturen vår. Det er vårt ansvar å bevare den, for oss, for regionen og for kloden. Skal våre barn oppleve frihet, må vi ta klimakampen nå. Frihet er også å kunne puste ren luft, bli sliten på en fjelltopp, spise sunn mat fra hav og land – og den friheten må vi sikre.

FNs siste rapport var ikke et debattinnlegg, det var en marsjordre. Vi har utsatt mange tiltak i altfor mange år. Nå er det handlingens tid. Vi må gjenbruke mer, kutte utslipp og ta vare på matjorda, marka, våre grøntarealer og naturområder. En grønn steds- og byutvikling sikres gjennom god planlegging og gjennom å gjøre det enklere for folk å ta grønne valg. Konsekvensutredning som belyser mulige konflikter ved planene, må være en del av beslutningsgrunnlaget for fremtidige planer. Prisen for dagens valg må våre barn og barnebarn betale.

Fauske må være en gang- og sykkelvennlig kommune. Gode veier tilrettelagt for sykkel er bra – for alle. Vi har ansvar for at vår del av klimautslippene går mot null.

✅ Fauske Venstre vil jobbe for grønn steds- og byutvikling og stoppe nedbyggingen av naturen.