Ny ordning med tilskudd til energisparing for frivillighetens bygg i Rogaland

Kjartan Alexander Lunde (gruppeleder) og Unni Fuglestad (leder av regional-, kultur- og næringsutvalget), Foto: Joachim Steinbru

Venstre heier på frivilligheten. Nå har en ny ordning for energisparing kommet på plass. Søknadsskjemaer ligger nå på nettsidene til fylkeskommunen.

Venstre håper dette vil hjelpe frivilligheten til å gjennomføre en energiomstilling, med energisparende tiltak på egne bygg.

– Venstre er utrolige stolte over denne nye ordningen vi nå har fått på plass. Det er en ordning som vil bidra til å hjelpe frivilligheten og vil være bra for miljøet, sier fylkesordførerkandidat og fylkestingrepresentant Kjartan Alexander Svartsund Lunde. Han er godt fornøyd med den nye ordningen.

Frivillige lag og organisasjoner faller i dag utenfor de nasjonale støtteordningene. I fjor vedtok derfor Venstre og budsjettflertallet at det i 2023 skulle etableres en ordning som gir støtte til energiøkonomiserende tiltak for frivilligheten.

Fylkestinget vedtok i april å lage to tilskuddsordninger, en for energikartlegging og en for gjennomføring av energibesparende og/eller energiproduserende tiltak i bygg som eies av frivillige lag og organisasjoner i Rogaland. Bygget det søkes om tilskudd til, må eies og drives av en frivillig organisasjon i Rogaland, og bygget må befinne seg i Rogaland.

Det har resultert i to tilskuddsordninger som retter seg mot henholdsvis kartlegging av energibruk i egne bygg, og gjennomføring av tiltak som reduserer energibruk eller bidrar til lokal produksjon av fornybar energi. Det er satt av 8 millioner kroner til ordningene.

Tilskuddsordning for energikartlegging
For organisasjoner som har behov for ekstern assistanse til å finne ut hvilke tiltak som kan gi mest energisparing, er det laget en tilskuddsordning for energikartlegging. Organisasjoner kan gjennom ordningen få støtte til å engasjere eksterne rådgivere som lager en rapport over ulike energitiltak for bygget.
Les mer om tilskuddsordning for energikartlegging

Tilskuddsordning for gjennomføring av energisparings- eller energiproduksjonstiltak
I den andre ordningen vil det bli gitt tilskudd til konkrete tiltak som bidrar til redusert energibruk eller økt lokal fornybar produksjon i egen bygningsmasse. Det kan handle om en rekke ulike tiltak, som for eksempel alternative oppvarmingsmetoder og etterisolering, eller lokal energiproduksjon som solfangere og solceller.
Les mer om tilskuddsordning for energitiltak

Energitiltak er viktig for å bevare miljøet, spare penger og utnytte ressursene mer bærekraftig, så Venstre er svært glade for at vi nå kan bidra til at frivilligheten kan få økonomisk drahjelp til å gjennomføre tiltak på egne bygg, sier Unni Fuglestad, medlem av regional-, kultur- og næringsutvalget.

Les også: Valgprogrammet til Rogaland Venstre i fylkesvalget 2023