Arbeiderpartiet bommer om barnehagene i Vatne/Tennfjord

Haram Venstres ordførerkandidat, Christian Holstad Lilleng, mener Haram AP bommer om barnehagene i Vatne/Tennfjord., Foto: skjermdump fra Facebook

Arbeiderpartiet flagger denne uken hardt for at det har vært behov for ny barnehage i Tennfjord i lang tid. “Det er helt feil. Tvert imot er det såpass overkapasitet i antall plasser ift antall barn at det nå legges ned en avdeling ved Tennfjord barnehage,” forteller Haram Venstres ordførerkandidat Christian Holstad Lilleng.

I en annonse på Facebook skriver Arbeiderpartiets Siv Ulla og Line Mork Vatneødegård: «Behovet for ny barnehage i Tennfjord/Eidet er stort og må prioriterast» Dette mener Venstres ordførerkandidat Lilleng er helt feil.

«Tilstanden på hovedbygget på Tennfjord barnehage er god, og der er også planlagt noen utbedringer i løpet av året. I år fikk alle barn plass i området, og der er fremdeles ledig kapasitet ved Utigarden og muligens også på Vatne. Heffalumpen-avdelingen ved Tennfjord barnehage blir lagt ned pga overkapasiteten på barnehageplasser i området, så pr i dag er det ikke behov for ny barnehage verken grunnet kapasitet eller tilstand,» forklarer Lilleng

Ordførerkandidat for Haram Venstre Christian Holstad Lilleng. Her sammen med LO-leder Peggy Hessen.

En ny barnehage på Tennfjord skule sin tomt ligger i økonomiplanen noen år frem i tid. «Barnetallene går generelt sett ned, så dette er naturlig å vurdere i ett større bilde om man skal bygge der eller ikke,» fortsetter Lilleng. «Om Haram Venstre får med de andre partiene på en satsning på Eidet som områdesenter vil det derimot bli press på antallet barnehageplasser i årene som kommer, men det ligger nok 7-8 år frem i tid og ikke nå. Situasjonen er uansett ikke slik at en ny barnehage må prioriteres i dag slik Arbeiderpartiet hevder.»

Lilleng er heller ikke sikker på om Tennfjord skule-tomten er rett plass for en ny barnehage. «Barnehager må plasseres sentralt og slik at man får minst mulig omkjøringer og trafikkutfordringer. I tillegg må man tenke flerbruk av bygningene og kombinere flere funksjoner. Vi i Haram Venstre har tenkt på at det kan være smart med utbygging av Eidet omsorgssenter med en avdeling ekstra, hvor man kan ha barnehage i førsteetasje og senior/omsorgsboliger i etasjene over når den tid kommer at det blir behov for flere barnehageplasser.»