Økt motivasjon i skolen

Av Geir Olav Knappe, 1. kandidat Namsos Venstre

Vi har en motivasjonskrise i skolen som begynner allerede i 5. klasse. Tall fra den årlige Elevundersøkelsen viser at motivasjonen i skolen er synkende, både i grunnskolen og i videregående opplæring. Selv om motivasjonen øker fra et bunnpunkt i 10. klasse til Vg1, faller den igjen fra Vg1 til Vg3.

Skole og kunnskap bygger samfunnet.

Jeg var heller ikke særlig motivert for leksene, men det skyldtes nok at det var andre ting som var mye artigere enn å sitte med lekser på kveldene. For læring er tungt arbeid, og derfor er motivasjon så viktig. Og mestring. Som igjen skaper motivasjon.

Lærerne gjør en kjempejobb i skolen. De sosiale utfordringene øker og lærerne står i en skvis mellom undervisning, rapportering, og økende foreldrekontakt. La oss avlaste lærerne med flerfaglige team som er skolert for løse sosiale utfordringer. La lærerne være lærere.

Denne utviklingen må vi snu, og snuoperasjonen vil kreve at en ser på organiseringen av skolehverdagen på en ny måte. Endring er ikke farlig. Er det helt umulig å jobbe med matten en hel tirsdag? La lærerne få tillit til å utvikle motiverende undervisning.

Vi må skape en skole som motiverer elevens læring. En skole hvor alle elever opplever mestring. Alle barn er flinke, og det er skolens oppgave å oppdage hva. Gjennom mestring øker motivasjonen. Da blir skolehverdagen meningsfull, utfordrende og, ikke minst, mer givende.

Elever som får et godt faglig og sosialt utbytte av skolegangen er bedre rustet for framtida. Vi må gi elevene bedre muligheter for fordypning og økte faglige valgmuligheter.

Derfor har Venstre levert et forslag til Stortinget om akkurat det.

 

Innlegget stod i Namdalsavisa 30. mai 2023.

https://www.namdalsavisa.no/motivasjon-laring-sant/o/5-121-1184152