Hvem bør få Rogaland Venstres miljøpris 2023?

Foto: Venstre

Hvert år deler Rogaland Venstre ut sin miljøpris. Rogaland Venstre har hatt miljøutfordringene som en av partiets hovedsaker siden 1960 tallet og partiet deler ut Rogalands eldste miljøpris. Har du innspill til hvem som burde få den i 2023?

Send ditt innspill til kandidat for Rogaland Venstre sin miljøpris her.

Rogaland Venstres miljøpris blir tildelt enkeltpersoner, lag, organisasjoner, firma, etater e.l. som har gjort en uvanlig god innsats for miljøet – i vid forstand – i det siste året eller over lang tid.

Dette kan for eksempel være klassisk naturvern, sikring av friområder, arbeid mot lokal forurensing, kamp mot radioaktive utslipp fra Dounreay og Sellafield, arbeid for å motvirke klimaendringer og truslene mot de livsviktige økosystemene.

Forslag på kandidater kan sendes på dette skjemaet.

Ny frist for innsending av kandidater er 16. februar 2024.

Se lista over tidligere vinnere