Venstre vil begrense fisket i Oslofjorden

Fra venstre: Solveig Schytz (V), Ola Elvestuen (V) og Elisabeth Holter-Schøyen (V), Asker Venstre

Vi må reetablere livskraftige fiskebestander i Oslofjorden. Det krever radikale tiltak.

Venstre mener det må opprettes flere marine verneområder og flere fiskefredningsområder, og bunntråling må forbys.

Tilstanden for fiskebestandene i Oslofjorden er alvorlig. Tareskog og ålegrasenger er i kraftig tilbakegang, og torskebestanden er på et historisk lavt nivå. Miljøgifter har ført til at fisk og skalldyr fra deler av fjorden ikke bør spises.

Enkelte steder er oksygennivået i bunnvannet så lavt at alt liv dør. Forsøplingen av Oslofjorden har alvorlige konsekvenser for fiskebestandene.

Det er behov for flere radikale tiltak for livet i Oslofjorden

Venstre har fremmet forslag i Stortinget om å opprette flere marine verneområder og sterkere fiskerirestriksjoner og at bunntråling i Oslofjorden må forbys, og håper på bred støtte til forslagene.

Ola Elvestuen (stortingsrepresentant for Oslo), Solveig Schytz (1.-kandidat i Akershus), Eirik T. Bøe (1.-kandidat i Bærum), Elisabeth Holter-Schøyen (1.-kandidat i Asker og 2.-kandidat i Akershus),