Kronikk: 321 overdosedødsfall er 321 for mange

Foto: Stock

Tidligere denne måneden kom overdosetallene for 2022. I fjor mistet hele 321 mennesker livet sitt til overdoser i Norge. Det er 74 flere enn i fjor. Nå haster det med en ny ruspolitikk.

Kronikk av: Mette Vabø, ordførerkandidat i Stavanger Venstre

Publisert: DAGSAVISEN RA, 25.06.23

Kampen vi lenge har kjempet mot narkotika er i seg selv meningsløs. Forskningen er nemlig klar; det er ingen sammenheng mellom straffenivået og bruken av narkotika i et samfunn. Straff fungerer ikke – den bare skader de menneskene vi ønsker å hjelpe. I tillegg rammer den skjevt og øker terskelen for å be om hjelp.

Derfor la Venstre i Solberg-regjeringen i 2021 fram en historisk rusreform som skulle avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika. En reform som skulle slutte å straffe mennesker som sliter og heller tilby dem helsehjelp. Dessverre valgte Frp, Senterpartiet og Arbeiderpartiet å se bort ifra tiår med forskning og kunnskap da det gjaldt som mest. De drepte en reform som skulle redde liv.

La oss fastslå en ting; rus kan være farlig. Det er det ingen som benekter. Men rusen er farligst når den ikke behandles. Det er når sprøytene blir satt under utrygge forhold, når stigmatiseringen og utenforskapet forsterkes og hjelpen uteblir, at rusen fører til dødsfall.

Derfor har Venstre stått i fronten for tiltak som brukerrom, et værested for rusavhengige og heroinassistert behandling, som alle har vært viktige for folk med rusproblemer. Det at rusavhengige opplever et fellesskap og får tatt rusen sin under trygge omstendigheter er med på å redusere skadeomfanget av rusen og gjør at vi forhindrer mange overdosedødsfall. Samtidig styrket vi innsatsen til rusfeltet med 2,4 milliarder da vi satt i regjering. Vi har alltid tatt kampen for en mer human ruspolitikk.

Men rusreformen skulle virkelig ta tak i det underliggende problemet. Nemlig straffen som så brutalt rammer de svakeste i samfunnet. En avkriminalisering skulle endelig få bukt med Norges dystre overdosestatistikk – slik de gjorde i Portugal.

Dessverre velger Ap/Sp-regjeringen å stå på feil side av historien når de nekter å innføre en ordentlig rusreform. Det er å svikte de som trenger det aller mest.

321 menneskeliv gikk tapt i fjor, i Rogaland mistet vi 30 mennesker til overdoser. Hver eneste èn av dem er en stor tragedie – og resultatet av en fullstendig mislykket politikk. Nå trenger vi en ruspolitikk som redder liv i stedet for å ta livet av folk.

I mars foreslo Venstre for Stortinget at det skulle bli anledning for at kommune som ønsker det å få innføre lokale rusreformer. Dessverre satte Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF og Pasientfokus stopper for dette og svikter nok en gang en av samfunnets svakeste grupper. Det er trist for det kommunale selvstyret. Men først og fremst er det tragisk for rusbrukere som fortsatt må lide under dagens stigmatiserende strafferegime.

Man skulle kanskje trodd at Senterpartiet ville være positive til økt kommunalt selvstyre, men det viser seg dessverre bare å være et spill for galleriet. Det er visstnok ingenting som er viktigere for dem enn å fortsette med en brutal og inhuman ruspolitikk. Det er å svikte de som trenger det mest.

Lokalt i Stavanger forsøker Venstre å løfte rusomsorgen, både den som er rettet mot de unge og den som er rettet mot de med langvarig rusavhengighet. I alle våre alternative budsjetter i denne perioden har vi prioritert midler til frivillige og brukerstyrte organisasjoner som arbeider opp mot denne gruppen. I forrige alternative budsjett fjernet vi også egenandelen for døgnopphold på MO-Ung som er Stavangers tilbud for ungdom og voksne mellom 15-25 år med rusproblemer. I tertialen som nylig ble behandlet i kommunestyret la Venstre også inn en økning av budsjettet til Stasjonen med 1 million kroner. Stasjonen er kommunens lavterskel helsehjelp til de mest alvorlig rusavhengige i kommunen vår. Her kan de komme og få rent brukerutstyr, helsehjelp og et måltid mat. I et besøk hos dem for en stund siden fikk jeg vite at budsjettet deres for mat er altfor lavt. De har kun 300 kroner dagen til mat og betjener 40-50 brukere hver dag. Det vil selvsagt Venstre gjøre noe med, slik at alle de rusavhengige som kommer innom Stasjonen får tilbudt et godt og næringsrikt måltid.

Dessverre har alle Venstres forslag for å bedre kvaliteten på rusomsorgen blitt nedstemt av det sittende flertall i Stavanger bestående av Ap, Sp, Fp, Sv, Mdg og Rødt. Det er trist. Venstre mener at vi må strekke oss for å hjelpe den svakeste gruppen i samfunnet.

Venstre vil ha et varmere samfunn. Nettopp derfor prioriterer vi å hjelpe de rusavhengige for å gi de bedre livskvalitet og redde liv. Vi har ingen flere å miste. Dersom det også er en viktig prioritet for deg bør du stemme Venstre i september.