Hva har Steinkjer, Inderøy og Levanger, men ikke Verdal?

Nylig var det et stort oppslag i avisa hvor ordføreren i Verdal uttalte seg om utfordringene i eldreomsorgen framover. Verdal kommune forventer en dobling av antallet personer over 80 år de neste fem til seks årene. Hans budskap var at «vi kommer til å gå tom for hender lenge før vi går tom for penger».

De ansatte har travle hverdager hvor de har ansvaret for å dekke behov som behandling, ernæring, stell og pleie og andre behov som innbefatter åndelige, kulturelle og sosiale behov. De primære behovene må dekkes av de som har kompetanse, men andre behov som skal bidra til livsglede og en meningsfylt hverdag kan også andre bidra med.

Det er summen av mange tiltak som må til. I Venstres program peker vi bl.a. på behov for flere lærlinger, hele stillinger, at Verdal kommune framstår som en god arbeidsgiver for å ivareta de som allerede jobber i eldreomsorgen og for å gjøre oss attraktive for nye arbeidstakere m.m.  I tillegg har vi opprettelse av stilling som frivillighetskoordinator og egen frivillighetssentral som et viktig punkt.

Det er allerede mange frivillige som på ulike måter bidrar innenfor eldreomsorgen: besøkstjeneste, skyssordninger, høytlesing, underholdning, gå tur, handle osv.  Mange frivillige føler dette er givende og meningsfullt.  Etter hvert som vi får endra flere friske pensjonister er det mange oppgaver som vi pensjonister kan bidra med.  Det kommunene rundt oss har, men som fortsatt mangler i Verdal, er en frivillighetskoordinator.  En stilling som også vi i Eldrerådet har gått sterkt inn for.

Skal vi lykkes med å bruke frivillige i eldreomsorgen, må innsatsen koordineres. Vi tror at å ansette en frivillighetskoordinator og få opprettet en frivillighetssentral, er nøkkelen til å få frivilligheten til å blomstre enda bedre. Det er behov for å få kartlagt både de eldres behov og interesser, men også hva den frivillige ønsker å bidra med, slik at den frivillige føler at arbeidet er givende.

Vi vet at flere politikere jobber for at denne stillingen skal opprettes allerede i år.  Venstre støtter dette arbeidet helhjertet! Vi håper at det gis rom for stillingen allerede i vår, når budsjettet skal revideres. Vi trenger å komme i gang med koordinering av frivilligheten nå! Kommunene rundt oss har skjønt det!

Brita Kleven Thorsvik, 3. plass på Venstres liste