Svar til 52 forventningsfulle innbyggere i Ottestad

Skal Stange ha en aktiv boligpolitikk, må de folkevalgtes engasjement og kunnskap være større enn i dag.

Som svar til 52 forventningsfulle innbyggere i Ottestad: Her er Stange Venstres syn på byggehøyder i Ottestad.

Vi vil ha en balansert utbygging og fortetting i Ottestad/Bekkelaget. Det er positivt med utbygging og tilflytting til Stange, men det skal også tas hensyn til bokvaliteten for dem som allerede bor her.

Det er behov for en helhetlig plan for utviklingen i Ottestad og denne planen kan som hovedregel ikke tillate fire etasjer (2+2) i fortetningsprosjekter i etablerte boligområder.

Hovedregelen i fortettingsprosjekter i Ottestad/Bekkelaget bør være to etasjer. Dette inkluderer etter Venstres syn også utbyggingsprosjektene i Claus Bendekes vei.

Andre områder, som Åkershagan og utbygginger på større arealer, kan ha flere etasjer om topografi og hensyn til boligområdene og tettstedsutviklingen ellers, ikke tilsier noe annet.

Stange Venstre er opptatt av en aktiv boligpolitikk.

Det er politikerne i kommunen som må følge opp byggeprosjekter som ikke har et enkelt ja eller nei-svar.

Da må de folkevalgtes engasjement og kunnskap om boligpolitikk og tettstedsutvikling være større enn i dag.