Bedre dyrevelferd

Lene Røkke Mathisen og Mette Lothe, 4. og 2. kandidat
Lene Røkke Mathisen og Mette Lothe, 4. og 2. kandidat , Haugesund Venstre

Dyr har en egenverdi og skal ha det bra. Dyr bør få leve et liv som er verdifullt og gjøre det som er naturlig for dem. Venstre mener at dyrepolitikken må baseres på nyeste kunnskap om dyrevelferd.

Haugesund Venstre vil:
• Lage en kommunal dyrevelferdsplan for husdyr
• Ha formalisert samarbeid mellom kommunen og dyrevernorganisasjoner
• Gi tilskudd til dyrevernorganisasjoner
• Ta hensyn til dyrevelferd i arealplaner
• Arbeide for dyrevernmerking av matvarer
• Ha flere hundeparker
• At Haugesund skal være forsøkskommune for obligatorisk ID-merking av hunder
og katter