Oppvekst, skole og barnehage

Lekeplassen i Rjukan

Tinn Venstre vil:

  • Styrke ansettelser av helsesykepleier i barnehage og grunnskolen. Vi ønsker større fokus på tidlig innsats. Barn som faller utenfor, skal få nødvendig hjelp.
  • Samtidig vil vi åpne opp for ansettelse av andre yrkesgrupper i skolen. Et viktig bidrag for trivsel, læring og psykisk helse.
  • Anlegge og utvikle lekeplass i Rjukan sentrum
  • Støtte opp om sirkusskole i barneskolen.
  • Gratis skolefritidsordning (SFO) for alle elever, til og med 4. klasse.
  • Tilrettelegge for flere varme måltider i barnehage og grunnskolen.

første side | neste side