Er det ok at kommunen bryter loven?

Brita Kleven Thorsvik

I avisen og på Facebook har det i det siste vært mye omtale av kommunens fjerning av vegetasjon mellom de to bruene på Stekke. Selv om dette er en liten sak, har jeg lyst til å komme med en kommentar.

Det forundrer meg at så mange syns at det er ok at kommunen ikke følger regelverket som er utarbeidet for å ta vare på naturen vår. Statsforvalteren som gjorde jobben sin og varslet kommunen om å stanse ulovligheten, er av mange den som på sosiale media ble «den store stygge ulven».

Det er vannressursloven som slår fast at det skal være et vegetasjonsbelte langs bredden av vassdrag bl.a. fordi dette kan være tilholdssted for fugler og dyr, samtidig som plantemateriale og insekter danner næringsgrunnlaget for livet i og langs elva. Spesielt er det uheldig at kommunen har fjernet vegetasjonen så grundig nå i hekketida.

Jeg er enig i at det er trivelig med utsikt til elva, ikke minst for beboerne som bor på Stekke og som bruker benkene langs elva. Jeg forventer imidlertid at kommunen kjenner lovverket og rydder langs elvekanten innenfor lovverket.

Det er heller ikke lenge siden kommunen tok ut sand i et sandtak på Ørin med reir for sandsvaler. Da la kommunen seg flat og beklaget feilgrepet.

Jeg lurer på hvordan kommunen ville ha reagert om det var en privatperson som «tok seg til rette» og ikke fulgte lovverket. Vi må verne om miljø og natur, både i de små og i de store sakene.

Brita Kleven Thorsvik, 3. plass på Venstres liste i Verdal