Se til Overhalla! Hvorfor det, spør du kanskje?

Pavel Danilyuk, Pexels.com

En lang forhandlingsperiode om Verdalsklinikken og videre arbeid i Verdal for legene der er over og vi har mistet nødvendige legeårsverk. Taperne ble pasientene som mistet sin fastlege som de ønsket å beholde – leger som i utgangspunktet ønsket å fortsette å være lege i vår kommune.

Kommunens omdømme som arbeidsgiver synes å ha fått en ripe i lakken. En god og stabil fastlegetjeneste er en viktig faktor når vi nå gjennom prosjektperioden «Heia Innherred» arbeider for å øke bolysten og trekke til oss nye innbyggere. Det er flott, men ikke nok å ruste opp Havfrua, vektlegge aktivitet og formidling, og stedsutvikling og forskjønnelse.

Nylig fant vi en annonse på nettet, fra Overhalla. Da tenkte vi: Slike holdninger til våre leger, skulle vi ønske vi hadde hos oss også! Overhalla har 3800 innbyggere. De har 3 fastleger og utlyser nå 4 nye fastlegehjemler. Deres utgangspunkt er at de ønsker å legge til rette for at legene skal ha det bra på jobb og at de får en bra balanse mellom jobb og privatliv. Fleksibilitet er nøkkelordet. De er villige til å vurdere flere ulike driftsformer og arbeidstidsordninger tilpasset den enkelte fastlegen, kommenterer enhetslederen for Helse og familie i Overhalla.

Hvordan er det i vår kommune? Hvor fleksible er vi? Både leger og andre helsearbeidere er ulike og har ulike ønsker og behov. Framover blir det mangel på fagfolk. Vi tror at fleksibilitet blir vesentlig for å lykkes som arbeidsgiver.

I Venstres program står det bl.a.:

  • at helsetjenesten i Verdal må være faglig attraktiv, være en god arbeidsgiver og ha god ledelse, for å kunne rekruttere og beholde helsepersonell i årene som kommer.
  • å utvide fastlegetjenesten med et nytt legesenter i Vuku, basert på fastlønnstillinger for 2-3 leger, samlokalisert med øvrig helse- og omsorgstjeneste.

Klarer vi å oppnå dette tror vi fastlegetjenesten igjen vil bli tilfredsstillende og innbyggerne slipper stadig nye vikarleger eller dra til nabokommunene for å få en stabil fastlege.

Vi heier på Overhalla! Vi i Verdal har noe å lære av andre kommuner som lykkes.

Marita Ramberg Røthe 1. plass Venstres liste
Brita Kleven Thorsvik, 3. plass Venstres liste