Nøkkelen til å kutte utslipp i Lillehammer

Terje Kongsrud
Celina Christoffersen

Avisinnlegg av Terje Kongsrud, ordførerkandidat, Venstre, Lillehammer

Det er oppsiktsvekkende at regjeringen gang på gang forsøker å fjerne et av de mest effektive klimatiltakene vi har. Klimasats er viktig for å skape et grønnere Lillehammer.

Klimakrisen er alvorlig, og omstillingen går altfor sakte. For å løse klimautfordringen må det bli lettere å leve et grønt liv. Vi lokalpolitikere er nærmest folks hverdag, og har derfor et stort ansvar i å gjøre det enkelt å leve miljøvennlig. Nettopp derfor er Klimasats et viktig klimatiltak.

Klimasats, som forvaltes av Miljødirektoratet, er en støtteordning som finansierer lokale klimatiltak. Venstre fikk gjennomslag for å opprette denne ordningen i 2016, og siden den gang har det blitt delt ut 1,2 milliarder kroner til 1850 klimatiltak i kommuner rundt omkring i hele landet.

Nylig ble Lillehammer kommune tildelt 2 millioner kroner til anskaffelse av elektrisk feiemaskin. Elektrifisering av maskinparken gir direkte utslippskutt og er i tillegg en viktig tilpasning til lavutslippssamfunnet. Det forventes at 3000 liter diesel blir faset ut per år som følge av denne investeringen. Klimaeffekten er en årlig reduksjon i utslipp på om lag 8 tonn CO₂-ekvivalenter.

I forbindelse med bygging av nye Nordre Ål skole i massivtre fikk Lillehammer kommune 5 millioner kroner gjennom ordningen.

Klimasats har vist seg å kutte utslipp mye raskere enn før antatt. Ordningen har hittil ført til utslippsreduksjoner på 600 000 tonn CO₂-ekvivalenter mot 2030. Dette gjør Klimasats til et veldig kostnadseffektivt tiltak.

Til tross for suksessen har regjeringen forsøkt å fjerne ordningen gjentatte ganger. Senest i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022, ble det unnlatt å bevilge penger til Klimasats-ordningen. Den grønne omstillingen krever flere, ikke færre klimatiltak.

Dette sto på trykk i GD den 5. juli 2023