Ta vare på matjorda! Matvaresikkerhet og beredskap er et samfunnsansvar!

Venstre går mot nedbygging av verdifull matjord på Ysterud!

Marker trenger en jordvernstrategi!