Enklere og billigere å reise kollektivt

At flest mulig kan gå, sykle og reise kollektivt i hverdagen er best for miljøet, best for helsa, og best for å skape gode byer og tettsteder. Å gjøre kollektivtrafikken til et reelt alternativ for flere er Venstres jobb nummer èn i Akershus.

Størsteparten av klimagassutslippene i vår region kommer fra transportsektoren. Vi blir stadig flere som bor her, og vi reiser mye, både i hverdagspendling og fritidsreiser. Skal vi lykkes med å kutte utslipp og å sørge for at byer og tettsteder i Akershus og Osloregionen fortsatt skal være gode steder å bo og leve, er det avgjørende at et er enkelt og billig å gå, sykle og reise kollektivt i hverdagen, og at det er et reelt alternativ for flere.

Fra 2007 til 2019 ble kollektivtrafikken i Akershus doblet.Det var mulig å få til fordi kollektivtrafikken ble prioritert i alle budsjetter, og fordi vi var villige til bruke bompenger for å finansiere drift av kollektivtrafikken. Venstre er stolte av å ha bidratt til den utviklingen da vi var med og styrte Akershus i denne perioden, og at det skal bli enda enklere og billigere å reise kollektivt er fortsatt en hovedsak for Venstre.

Les mer om hva Venstre vil gjøre for kollektivtransporten i Akershus her

Gjennom pandemi-årene har driften av kollektivtrafikken vært krevende, fordi billettinntektene gikk ned. Venstre har både på Stortinget og i fylkestinget kjempet for å sikre kollektivtrafikken i denne perioden. Å unngå kutt i tilbudet mens bruken av kollektivtrafikken midlertidig gikk ned har vært helt avgjørende. Dessverre har ikke de rødgrønne partiene i Viken prioritert dette like høyt, og det ble gjort store kutt i kollektivtrafikken i Akershus fra sommeren 2022. Bare Venstre og Krf foreslo å bevilge de pengene som var nødvendig for å unngå kutt i tilbudet.

Det viktigste som har skjedd for kollektivtrafikken i vår region det siste året er Reis-rabatten på enkeltbilletter som gjør det enklere og billigere å reise kollektivt også for oss som ikke reiser med buss og tog hver dag, men noen dager i uka. Løsningen har vært utredet og planlagt lenge, og er etterlengtet. Ap-Sp-fylkesrådet i Viken har gjort det til et prøveprosjekt, for Venstre vil det være avgjørende å sikre at det blir en permanent ordning.

Dagens takst- og sonesystem i kollektivtrafikken var en stor forenkling da det kom i 2011. Sist gang det ble endret var i 2016. Venstre har i mange år foreslått og jobba for et nytt takst og billettsystem for å sikre at det er enkelt å reise kollektivt og at vi unngår uhensiktsmessige sonegrenser som deler opp kommuner. De rødgrønne partiene har stemt imot, helt til fylkesrådet endelig denne våren ba Ruter gjøre en ny gjennomgang av takst- og sonesystemet i Akershus. Det var på høy tid. For Venstre blir det viktig å følge opp den utredningen med faktiske endringer.