Framtidens næringsliv i Haugesund

Foto: iStock

Kommunen sin næringspolitikk bør fremme framtidens næringsliv, som er grønt, nyskapende og kreativt. I vår region vil viktige næringer være havnæringene, grønn energi og industri og reiseliv og opplevelse. Kommunen skal være næringsvennlig og skape gode og stabile ramme-vilkår. Det bør være enkelt for folk å starte sin egen bedrift og skape nye arbeidsplasser.

Haugesund Venstre vil:
• At Haugesund skal være et sentrum for havvindnæringen
• Opprette et kommunalt næringsfond
• Støtte gründere i oppstartsfasen, nyetablerte bedrifter med vekstambisjoner og
grønn omstilling i små og mellomstore bedrifter
• At kommunen gjennom sine anbud skal fremme grønne og
innovative anskaffelser
• Vurdere å dele opp kommunale anbud slik at lokale småbedrifter kan delta
• At kommunen i større anbud skal stille krav om bærekraft til leverandørene
• Være positiv til offentlig-privat samarbeid
• Styrke opplæringen i innovasjon og entreprenørskap i grunnskolen i samarbeid
med Ungt Entreprenørskap
• Ha samlokalisering av kontorlokaler til gründere, næringsliv og frivillige for å
legge til rette for deling av kunnskap, ideer og nettverk
• At det skal være gode muligheter for å jobbe fra lokale kontorlandskaper i
Haugesund
• Styrke koblingen mellom kommunen, høgskolen og næringslivet
• Arbeide for å få statlige virksomheter og Rogaland fylkeskommune til å legge
flere arbeidsplasser til Haugesund
• Gi salgs- og skjenkebevilling til flere typer næringsvirksomhet, som for
eksempel frisører og bokhandler
• Arbeide for å styrke viktig infrastruktur, som flyplassen, europaveiene og havnene