Et mer mangfoldig næringsliv

Venstre støtter store og små jobbskapere og ønsker et vellykket næringsliv for Ullensaker kommune.

Næringslivet i kommunen er preget av handel, logistikk, reiseliv, overnatting og transport. Dette gir oss store fordeler som vi må bli enda flinkere til å utnytte. Samtidig vil Venstre jobbe for at også andre næringer finner kommunen vår attraktiv å etablere seg i, samt jobbe for et mer differensiert næringsliv i kommunen. Vi vil gjøre Ullensaker kommune til Norges mest attraktive kommune for gründere!

Venstre vil:

  • jobbe for å begrense bruken av eiendomsskatt for på næringseiendom. Venstre mener at dette er en dårlig måte å sikre kommunens inntekter på og vil jobbe for alternative måter å styrke kommunens økonomi.
  • styrke etableringstiltak som Business Jessheim, og oppmuntre til liknende private initiativ og tettere samarbeid med institusjoner for høyere utdanning som for eksempel NTNU og Oslo Met.
  • jobbe aktivt for å trekke utdanningsinstitusjoner, næringsliv og offentlige institusjoner til kommunen.
  • skape økonomisk vekst for småbedriftene – dele opp større anbud i mindre enheter, slik at også småbedrifter kan være med i anbud.
  • utvikle kommunens egen kompetanse til å ta i bruk statlige støtteordninger til omstilling, nærings- og teknologiutvikling.
  • oppfordre turistene til å bli lenger i Ullensaker ved å utvikle arbeidsplasser innen kulturtilbud, arrangement og severdigheter i kombinasjon med et effektivt kollektivtilbud til Gardermoen.
  • stille krav for å sikre langsiktig positiv effekt ved nyetableringer som krever areal og infrastruktur.
  • basert på Ullensakers geografiske plassering og fortrinn innenfor logistikk, reiseliv og transport ønsker vi å bli et nasjonalt tyngdepunkt for sirkulær og grønn transport og logistikk.

Les hele vårt valgprogram for 2023-2027 her